Meny
 
Norsk skribentrett - 
   Hans Marius Graasvold
  
   Eirik Djønne
  
   Jon Bing

Norsk skribentrett

; Eirik Djønne ; Jon Bing

Norsk Skribentrett er en oversiktlig fremstilling av de avtaler som skribenter inngår om utnyttelse av sine verk. Både opphavsretten og reguleringen av bokbransjen har gjennomgått betydelige endringer siden Jon Bings Forlagsavtalen kom ut i 1975. Les mer
Vår pris
619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Norsk Skribentrett er en oversiktlig fremstilling av de avtaler som skribenter inngår om utnyttelse av sine verk. Både opphavsretten og reguleringen av bokbransjen har gjennomgått betydelige endringer siden Jon Bings Forlagsavtalen kom ut i 1975.
Ikke minst har fremveksten av digitale medier skapt nye utfordringer med hensyn til avtalenes utforming. Norsk Skribentrett gir også en kortfattet innføring i de relevante reglene på opphavsrettens område og beskriver opphavsrettsorganisasjonenes virksomhet. Boken fyller et behov for litteratur på dette feltet både i Norge og i Skandinavia.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 304
ISBN: 9788215008080
Utgave: 1. utg.
Format: 23 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Forlagsavtalen i fugleperspektiv
1.1 Forlagsavtalens rettslige grunnlag
1.1.1 Opprinnelsen - fra boktrykkerprivilegier til opphavsrett

1.1.2 Bernkonvensjonen

1.1.3 EU-direktiver på opphavsrettens område

1.1.4 Tretrinnstesten

1.1.5 Lov om opphavsrett til åndsverk

1.1.5.1 Hva er et åndsverk?

1.1.5.2 Hvem er opphavsmann?

I. Oversettelser og bearbeidelser

II. Samleverk

III. Sammensatte verk

IV. Fellesverk

1.1.5.3 Nye og selvstendige verk

1.1.5.4 Opphavsrettens innhold

I. Opphavsmannens økonomiske rettigheter

II. Opphavsmannens ideelle rettigheter

1.1.5.5 Vernetid

1.1.5.6 Overdragelse av opphavsrett

1.1.5.7 Avgrensning av opphavsretten

1.1.5.8 Straff og erstatning

1.1.6 Kort om markedsføringslovens generalklausul


1.2 Opphavsrettens ulike utnyttelsesformer
1.2.1 Avtalemessig utnyttelse

1.2.2 Opprinnelig og etterfølgende utnyttelse

1.2.3 "Bokbransjen"

1.2.4 Organisasjoner

1.2.5 Den ytre regulering - bokavtalen

1.2.6 Avtaleformularer og kollektive avtaler

1.2.7 Tvangs- og avtalelisenser

1.2.8 "Regelverksavtalen"

1.2.9 Bibliotekene - bibliotekvederlag og innkjøpsordningerKapittel 2 Opphavsrettens avtaler
2.1 De ulike avtaletyper
2.1.1 Opsjon

2.1.2 Kommisjon

2.1.3 Lisens (eksklusiv og ikke-eksklusiv)

2.1.4 Eget forlag


2.2 Standardformularer som rettskilde

2.3 Normalkontraktene på litteraturens område


Kapittel 3 Forlagsavtalen
3.1 Innledning

3.2 Hva er en forlagsavtale?
3.2.1 Innledning

3.2.2 Forlaget får rett og plikt til å utgi verket

3.2.2.1 Forlagets rett er begrenset til å gjelde verket i opprinnelig form

3.2.3 Forfatteren må respektere forlagets rett


3.3 Forlagsavtalens parter

3.4 Hvordan inngås en forlagsavtale?
3.4.1 En forlagsavtale bør inngås skriftlig

3.4.2 Litt om avtalers gyldighet


3.5 Forhåndsavtaler

3.6 Tolking av forlagsavtalen
3.6.1 Spesialitetsprinsippet, § 39a

3.6.2 Endring og videreoverdragelse, § 39b

3.6.2.1 Forlaget kan ikke foreta endringer i verket

3.6.2.2 Forlaget kan ikke overdra sin rett til andre


3.7 Endring av forlagsavtalen

3.8 Lojalitetsplikten mellom forlag og forfatter
3.8.1 Innledning

3.8.2 Forlagets lojalitetsplikt

3.8.3 Forfatterens lojalitetsplikt


3.9 Nærmere om forlagsrettens innhold
3.9.1 Retten til å fremstille eksemplar av verket

3.9.2 Retten til mangfoldiggjørelse av verket

3.9.2.1 "Trykk og liknende fremgangsmåte"

3.9.2.2 Nærmere om verkets utstyr

3.9.3 Retten til utgivelse av verket

3.9.4 Særlig om førsterett til andre utnyttelsesformer


3.10 Manuskript og korrektur
3.10.1 Fullstendig og trykkeklart manuskript

3.10.2 Omfangsmessige avvik

3.10.3 Innholdsmessige mangler

3.10.4 Virkning av innholdsmessige mangler

3.10.5 Mangler oppdaget etter at manuskriptet er godkjent

3.10.6 Korrektur

3.10.7 Eiendomsrett til manuskriptet


3.11 Forsinket levering av manuskriptet

3.12 Utgivelse og salg
3.12.1 Utgivelse skal skje innen rimelig tid

3.12.2 Utbredelse skal skje på sedvanlig vis

3.12.3 Utsalgspris og senere prisjusteringer

3.12.4 Realisasjon og makulering av restopplaget


3.13 Vederlaget
3.13.1 Engangsvederlag

3.13.2 Vederlag beregnet etter omsetning - omsetningsroyalty

3.13.3 Vederlag beregnet etter produksjon - produksjonsroyalty

3.13.4 Minstehonorar og forskudd

3.13.5 Avregning og kontroll

3.13.6 Vederlagets forfallstid

3.13.7 Vederlagspliktens opphør


3.14 Nytt opplag og ny utgave
3.14.1 Forlagets rett til å utgi nytt opplag

3.14.2 Forlagets rett til å trykke ny utgave

3.14.3 Forfatterens revisjonsrett

3.14.4 Forfatterens revisjonsplikt


3.15 Forlagsrettens opphør
3.15.1 Opphør i henhold til særskilt avtale

3.15.2 Opphør når boken er utsolgt og forlaget ikke trykker nye eksemplarer

3.15.3 Opphør som følge av mislighold

3.15.3.1 Forfatterens mislighold

3.15.3.2 Forlagets mislighold

3.15.4 Opphør av deler av kontrakten

3.15.5 Følgene av at avtalen opphører

3.15.6 Har partene en egen tilbaketrekkingsrett?


3.16 Ansvar for verket
3.16.1 Ansvar for opphavsrettsbrudd

3.16.2 Brudd på god skikk næringsdrivende imellom

3.16.3 Krenkelse av personlighetsvernet

3.16.3.1 Ærekrenkelser

3.16.3.2 Krenkelse av privatlivets fred

3.16.4 Ulovfestet personvern

3.16.5 Særlig om biografier og nøkkelromaner

3.16.6 "Vær varsom"-plakaten - Norsk Presseforbunds etiske retningslinjer

3.16.7 Skremmende eller plagsom opptreden

3.16.8 Foto og personvern

3.16.9 Ytringsfriheten


3.17 Tvisteløsning

3.18 Forlagsavtalen ved gjeldsforhandling og konkurs


Kapittel 4 Andre utvalgte avtaletyper
4.1 Utnyttelsesformer avledet av forlagsavtalen
4.1.1 Billigbøker

4.1.2 Bokklubbutgaver

4.1.3 Lydbok

4.1.3.1 Lydbokavtale for forfattere

4.1.3.2 Særlig om oversatte verk som lydbok


4.2 Oversetteravtaler
4.2.1 Rettighetsoverdragelsens omfang

4.2.2 Ansvarsforhold

4.2.3 Honorar

4.2.4 Videreoverdragelse av rettigheter

4.2.5 Krav til det oversatte manuskript

4.2.6 Navngivelse

4.2.7 Tvisteløsning


4.3 Skribentavtaler utenfor bokforlag
4.3.1 Teaterområdet

4.3.2 Spillefilm

4.3.3 Fjernsyn


4.4 Elektronisk utgivelse
4.4.1 Innledning

4.4.2 Rettighetsoverdragelsen - behovet for egen avtale

4.4.3 Rettighetsoverdragelsens omfang

4.4.3.1 Utgivelsens form

4.4.3.2 Forlagets utgivelsesplikt

4.4.3.3 Fristen for utgivelse

4.4.3.4 Kravet til spredning av verket

4.4.4 Utgivelsesrettens avgrensning i tid

4.4.5 Vederlaget

4.4.5.1 Vederlagets form og størrelse

4.4.5.2 Avregning og oppgjør

4.4.6 Endringer i verket

4.4.7 Rettighetsforvaltning ved elektronisk publisering

4.4.7.1 Adgang til verket - tekniske beskyttelsessystemer

4.4.7.2 Vern av forfatterens ideelle rettigheter - elektronisk rettighetsinformasjon


4.5 Samleverk
4.5.1 Forlagets utgivelsesrett

4.5.2 Avtalens parter

4.5.3 Vederlag, avregning og kontrollVedlegg
Vedlegg 1 Normalkontrakt for skjønnlitteratur

Vedlegg 2 Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom (NBU)

Vedlegg 3 Normalkontrakt for faglitteratur (NF)

Vedlegg 4 Avtale om elektronisk utgivelse

Vedlegg 5 Normalkontrakt for samleverk

Vedlegg A

Vedlegg 6 Normalkontrakt for oversettelser


Litteraturliste

Domsregister

Stikkordregister