Meny
 
Natur, rett, historie - 
      Kirsti Strøm Bull

Natur, rett, historie

Kirsti Strøm Bull (Redaktør)

Artiklene i boka tar for seg naturressursrett, både i form av historiske tilbakeblikk og rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringer. Les mer
Vår pris
318,-
Spar
31,-

Veil. pris: 349,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 318,-
Spar: 31,-

Veil. pris: 349,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Artiklene i boka tar for seg naturressursrett, både i form av historiske tilbakeblikk og rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringer.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Akademisk publisering
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål Norsk Nynorsk
Sider: 249
ISBN: 9788281520356
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

Hugo Grotius' rettsteori om det frie hav - erverv av herredømme (dominum) og regjeringsmakt (imperium) på havet
1. Innledning

2. Grotius' rettsteori

3. Herredømme og regjeringsmyndighet over havet

4. Avslutning

5. Ekskurs: Vattel om rettigheter på havet


Foreldelse, hevd og alders tids bruk
1. Innledende bemerkninger

2. Kort om naturretten i Europa

3. Forholdet mellom reglene om hevd og foreldelse i den dansk-norske naturretten

4. Spørsmålet om alders tids bruk var et ervervsgrunnlag på linje med hevdsreglene eller om alderstids bruk bare var å regne som et prosessuelt avskjæringsgrunnlag

5. Den videre utviklingen av reglene om hevd og alders tids bruk på i800-tallet

6. Oppsummering


Bygdeallmenningenes rettshistorie og dens møte med fremtidens landbruk
1. Innledning

2. Bygdeallmenningenes rettshistorie - særlig om grunneiendomsretten

3. Noen rettslige problemer knyttet til grunneiendomsrettshistorien

4. Bygdeallmenningshistorien og dagens styringsregler


Om det Pihlske sameige - frå allmenning til moderne bedrift
1. Bakgrunn

2. Om danninga av Pihlske

3. Dei første eigarane

4. Eigedomstilhøva i Pihlske

5. Frå setring til turisme

6. Pihlske som forvaltar, og tilhøvet til forvaltninga

7. Refleksjonar


Den evige skog - opprinnelsen til konseptet "bærekraftig bruk"
1. Innledning

2. Bærekraftens historiske røtter

3. Bærekraftig skogbruk: fra Tyskland til Norge

4. Om bærekraftig bruk i dag


Fremveksten av helhetstenkning i norsk utmarksforvaltning
1. Innledning

2. Nærmere om temaet

3. Areallovgivningens fremvekst

4. Gjennoppbyggingen etter annen verdenskrig

5. Økt behov for samordning i både det politiske og det rettslige rom

6. Økt sektorisering skapte behov for ny organisering

7. Fra bygningslov til planleggingslov, og deretter en mellomløsning

8. Veien videre


Forurensningsrettens røtter
1. Innledning

2. De eldtse spor av "forurensningsrett": regulering av virksomhet i havner

3. Forurensning i vassdragsretten

4. Regulering av luftforurensning og andre ulemper i naboforhold

5. Noen hovedlinjer sett i lys av dagens regler


Sjøulykker på det åpne hav som truer miljøet - Kyststatens intervensjonsmuligheter i et folkerettshistorisk lys
1. Innledning

2. Faktisk utgangspunkt: Torrey Canyon

3. Rettslige skranker og muligheter

4. Torrey Canyon

5. Senere utvikling av nødretten

6. Torrey Canyon - om grunner til uklarhet om rettsgrunnlag

7. Intervensjonskonvensjonen - fra primærnorm til sekundærnorm


Innføringen av fartøykvoter for torsk i kystfiskeflåten i 1990
1. Innledning

2. Om "fritt fiske" og fisken som "nasjonal ressurs"

3. Reguleringer i fiske

4. Bakgrunnen for og formålet med innføringen av maksimalkvoter og fartøykvoter

5. Hjemmeslgrunnlaget

6. Konsekvenser

7. Forholdet til Grunnloven

8. Forholdet til noen folkerettslige forpliktelser

9. Oppsummering


Forfatteropplysninger