Meny
 
Finansmodeller i Excel - 
      Morten Helbæk
    
      Ragnar Løvaas

Finansmodeller i Excel

med VBA

; Ragnar Løvaas

Excel blir et stadig viktigere verktøy for arbeidstagere innen økonomi og finans. Også blant studenter forventes det kjennskap til bruk av Excel og det er en betydelig etterspørsel etter arbeidstakere som behersker mer avansert bruk av Excel. Les mer
Vår pris
649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Excel blir et stadig viktigere verktøy for arbeidstagere innen økonomi og finans. Også blant studenter forventes det kjennskap til bruk av Excel og det er en betydelig etterspørsel etter arbeidstakere som behersker mer avansert bruk av Excel. Boken gir en fullstendig innføring i finansteori og forklarer grundig hvordan man kan bygge gode regnearkmodeller innenfor ulike problemstillinger i økonomi og finans.

Denne boken er til god hjelp for arbeidstakere og studenter som ønsker å forbedre sine kunnskaper innen finans og samtidig utvikle sine ferdigheter i Excel. Den egner seg også godt som pensumbok i kurs av typen Finansmodeller i Excel på høgskole- og universitetsnivå.

Bokens første kapittel gir en innføring i Excel som vil være nok til å forstå resten av innholdet i boken, selv om man i utgangspunktet har liten erfaring med dette verktøyet. De ni andre kapitlene tar for seg tema som nåverdiberegninger, internrente, risiko, porteføljeteori, KVM, VaR, verdsetting, lån, leasing, obligasjoner, opsjoner, simulering, optimalisering og sensitivitetsanalyser. Innenfor disse tema finnes det regnearkmodeller i Excel som lærer deg å ta i bruk funksjoner, avanserte formler, diagram, tabeller, pivottabeller, datatabeller, målsøking, problemløser, dataanalyse, importveiviser og makroprogrammering.

Regnearkmodellene er demonstrert i excelversjonene 2007 og 2010.

Finansmodeller i Excel er oversiktlig, oppslagsvennlig og praktisk, og gir deg nyttige tips og triks i arbeidet med å lage excelmodeller. Alle tema i boken blir presentert gjennom eksempler. I tillegg er det rikelig med øvingsoppgaver i hvert kapittel, som du finner løsningsforslag til i slutten av boken. Regnearkmodeller for alle eksempler og øvingsoppgaver, samt noen videoklipp som viser hvordan modellene bygges, finner du til venstre på denne nettsiden.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 453
ISBN: 9788215017952
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

1 Excel
1.1 Arbeidsbøker og regneark

1.2 Behandling av data

1.3 Egendefinerte formler

1.4 Formatering

1.5 Funksjoner

1.6 Diagram

1.7 Bilder og tegninger

1.8 Tabeller

1.9 Pivottabeller*

1.10 Datatabeller*

1.11 Matriseformler*

1.12 Målsøking

1.13 Problemløseren*

1.14 Dataanalyse*

1.15 Import av datafiler til Excel*

1.16 Andre muligheter i Excel

Oppgaver


2 Grunnleggende finans
2.1 Nåverdi

2.2 Effektiv rente

2.3 Investeringsanalyse

2.4 Kapitalrasjonering

2.5 Annuitetsmetoden

Oppgaver


3 Risiko og porteføljemodeller
3.1 Varians og standardavvik

3.2 Samvariasjon

3.3 Varians og standardavvik for aksjeporteføljer

3.4 Diversifisering

3.5 Porteføljeteori

3.6 Kapitalverdimodellen

3.7 Value at Risk (VaR)

Oppgaver


4 Verdsetting
4.1 Fastsettelse av avkastningskrav

4.2 Verdsetting av investeringsprosjekt

4.3 Dividendemodell for verdsetting av selskap

4.4 Regnskapsbasert modell for verdsetting av selskap

4.5 Sensitivitetsanalyser

Oppgaver


5 Lån
5.1 Langsiktige lån

5.2 Leasing

Oppgaver


6 Obligasjoner
6.1 Verdi av en obligasjon

6.2 Standardfunksjoner i Excel

6.3 Varighet for obligasjoner

6.4 Hedging

6.5 Rentens terminstruktur

6.6 Forventet avkastning

Oppgaver


7 Opsjoner
7.1 Definisjoner

7.2 Kombinasjoner av opsjoner

7.3 Binomisk verdsettingsmodell for opsjoner

7.4 Black-Scholesverdsettingsmodell

7.5 Tidsverdi og realverdi for opsjoner

Oppgaver


8 Simulering
8.1 Monte Carlo-simulering i Excel

8.2 Behandling av resultater fra et simuleringsforsøk

8.3 Simulering med dataanalyseverktøyet i Excel

8.4 Statistisk analyse i Excel

8.5 Eksempler påsimulering i Excel

Oppgaver


9 Optimalisering med problemløseren
9.1 Lineær programmering

9.2 Problemløseren brukt på lineære problem

9.3 Problemløseren brukt på binære problem

9.4 Ikke-lineære problem

Oppgaver


10 Visual Basic for Applications*
10.1 Introduksjon til VBA

10.2 Makroer og subrutiner

10.3 Generelt om å skrive programkode

10.4 Objekter, egenskaper og metoder

10.5 Kontrollstrukturer

10.6 Hjelp i VBA

10.7 Feil i VBA

10.8 Select Case-setningen

10.9 Dialogbokser

10.10 Prosedyrer

10.11 Hendelseshåndterere

10.12 Tabeller

10.13 Sortering og søking

10.14 Brukerdefinerte formularer

Oppgaver


Litteratur

Løsninger på oppgaver

Vedlegg
A Hurtigtaster og funksjonstasteri Excel 2010

B Norsk/Engelsk ordliste for Excel

C Effektiv rente når antall perioder går mot uendelig

D Nåverdi av en uendelig etterskuddsannuitet med vekstfaktor

E Nåverdi av en endelig etterskuddsannuitet med vekstfaktor


Stikkord