Meny
 

Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien

det du må vite for ikke å bli overkjørt av IT-folk!

Denne boken er et opprop til deg som kjenner avmakt når IT dukker opp som et tema i hverdagen, og når IT-bransjens store guruer ber deg glemme alt du har lært for å overleve i en ny verden hvor datateknologien, og spesielt Internett, snur alt på hodet. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Denne boken er et opprop til deg som kjenner avmakt når IT dukker opp som et tema i hverdagen, og når IT-bransjens store guruer ber deg glemme alt du har lært for å overleve i en ny verden hvor datateknologien, og spesielt Internett, snur alt på hodet. Ikke hør på dem! For du skal vite at den klassiske kunnskapen om organisasjon, ledelse og menneskekunnskap fortsatt er viktigst, også når det gjelder å få IT-prosjekter til å lykkes og å få teknologien til å fungere i organisasjonsmessig sammenheng. Så må du lære noe nytt i tillegg, det er riktig. Om teknologien. Om hvordan den samvirker med organisasjonen. Om mulighetene. Om truslene. Om hvordan du griper det hele an. Det finner du i denne boken som konsentrerer forfatterens 25 års oppdragserfaring og forskning på 376 underholdende sider. Første del gir deg essensen av teknologiens muligheter og begrensninger i organisasjonsmessig sammenheng. Andre del gir deg de oppskriftene du trenger for å gjennomføre prosjekter og ta IT i bruk på en lønnsom måte. Jobber du med IT, vil du også ha nytte av denne boken. Du vil lære en del helt essensielle ting om organisasjon, om teknologiens begrensninger i organisasjonsmessig sammenheng og om hvordan ledelse og menneskekunnskap er det som avgjør de fleste IT-prosjekters skjebne. Les boken først selv, og gi den så til en linjeleder du kjenner som trenger den. Så snakker dere bedre sammen etterpå. Lars Groth har arbeidet som rådgiver i IT-bransjen siden 1980 og er i dag partner og styreleder i rådgiverfirmaet Pharos AS. Han er organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og professor II i organisasjon og IT ved NTNU.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Preludium
Det er alarm!

Terminologi

Tenk selv!

Til forbrukeren

Takk og takk!


Opprop!

Kapittel 1 La deg ikke overkjøre!
Usikkerhetens røtter

Hvor ligger egentlig hunden begravet?

Din kompetanse er nøkkelkompetansen!Del 1 All denne teknologien...og hvorfor den er så viktig for organisasjonen
Kapittel 2 Begrensninger og muligheter
Hva er nå egentlig teknologi?

Hva er nå egentlig organisasjon?

Flaskehalsene våre

Organisasjon - en sosial situasjon med et formål


Kapittel 3 IT er ikke den første organisasjonsteknologien
Skrift og tall

Et verktøy for administrasjon

Mer enn ord


Kapittel 4 Den moderne organisasjon
Slumrende muligheter - plutselig realisering

Byråkratiets grenser

Byråkratiets akilleshæl

Det finnes også andre organisasjonstyper

Organisasjonenes DNA


Kapittel 5 Over til chips og bits
Et raskt overblikk over historien

Datamaskinen og mulighetsrommet


Kapittel 6 Informasjonsteknologiens nettobidrag
Datamaskiner tenker ikke, men de gjør det fort

Informasjonsbearbeidelse

Informasjonslagring

Kommunikasjon


Kapittel 7 Bits, atomer og Internett
Negropontes skille

Internett og s-t-a-n-d-a-r-d-i-s-e-r-i-n-g

Internett - The Terminator!


Kapittel 8 En kald avrivning
Først: en oppsummering

Noen menneskelige begrensninger som ikke er helt irrelevante

Flaskehalser av 2.og 3.grad

Tynn, tykk og taus kunnskap


Kapittel 9 Du og jeg, vi to, gruppen vår og datasystemene
Du og jeg og datasystemene

Vi to og gruppen


Kapittel 10 Vi nærmer oss helheten
Hvaskjer,a'?

Noen hverdagslige organisasjoner jeg har arbeidet med

Bankene - som jeg gjerne skulle ha arbeidet med


Kapittel 11 Noe nytt under solen?
Det er ikke alt digitalt som er nytt

Svært organisert - men er det en organisasjon?

Fleksibyråkratiet sprenger lenkene

De andre

Koordineringsmekanismene: en liten oppsummering

Modelldrevne organisasjonerDel 2 Hva gjør vi så - i praksis?

Hvordan unngå de verste tabbene og dertil hente nytte og glede ut av datamaskiner


Kapittel 12Når alt kommer til alt - er IT egentlig så viktig?
IT Doesn't Matter - eller gjør det det?

Lønner IT seg, da?

Kan man bestemme seg for å bli flink?


Kapittel 13Begynn ikke her - men les dette først!
Unngå religionskrigene!

Windows og Linux: en oppklaring

IT-strategi: fra teknologifokus til virksomhetsfokus


Kapittel 14 Begynn her.IT-strategi for tekniske analfabeter
Begynn med en IT-strategi

Grunnoppskriften for en IT-strategi er enkel

Punkt 1: Begynn med det viktigste

Punkt 2: Virksomheten din - de neste 3-5 år

Punkt 3: Verktøykassen

Punkt 4: Nye muligheter?

Punkt 5: Sikkerhet

Punkt 6: Prioritering

Punkt 7: Tekniske standarder

Punkt 8: Organisering av IT-virksomheten

Punkt 9: Handlingsplan


Kapittel 15 Potensial, nytte og kostnader
Prioritering er pyton

En enkel vurdering i ti punkter

Kost/nytteanalyser


Kapittel 16 Prosjektgjennomføring uten tårer
Valg av prosjektmodell

De mest avgjørende suksess- og katastrofefaktorene

Lederstøtten

Avklaring av mål og forventninger

Kravspesifikasjonen

Bemanning og kompetanse

Prosjektorganisasjonen

De nest viktigste suksess- og katastrofefaktorene

Kvalitetssikring

Gevinstrealisering

Prosjektdirektiv


Kapittel 17 Anskaffelser: Selvforsvarets edle kunst
Anskaffelsesfasen vs.innføringsfasen

Offentlige og private anskaffelser

Tilbudsinnbydelsen

Kravspesifikasjonen

Kontrakten

Vurderingen av tilbudene

Forhandlingene

Oppfølging av leveransen


Kapittel 18 "Outsourcing": Skal du stri med IT selv eller kjøpe deg fri?
Siste skrik fra bransjen

Hva kan settes ut?

Hvorfor skal du la andre ta over?

Nivåer for utkontraktering

Risiki ved utkontraktering

Betingelser for vellykket utkontraktering


Kapittel 19 Sikkerhet: udelelig og uhyggelig
Egentlig snakker vi om informasjonssikkerhet

Sårbarhet, trusler, risiko også videre

Hva så om noen rapper eller snuser opp noen bits?

Hva krever loven?

Hvor pålitelige må dataene være?

Hvor lenge kan du leve uten datasystemene dine?

Sikkerhet fra toppen og nedover

Er nå dette egentlig så viktig?


Kapittel 20 Hvem eier greiene, og hvem har ansvaret?
Nøkkelen: klargjøring og fordeling av ansvar

Systemeieransvaret

Bruksnytteansvaret

Vedlikeholdsansvar og driftsansvar

Strategiansvaret

Gjør det på alvor!

Rollen som intern leverandør


Kapittel 21 Kompetansebehov og rekruttering i en IT-tid
Trenger du nå virkelig en IT-avdeling?

Bruk av IT krever andre talenter

Fra det håndgripelige til det abstrakte

Kvalitet koster, men levererDel 3 eIT ord til slutt..

Pass på, vær våken, vær vis

Postludium

Omstillingskravet

Rigiditet og nådeløshet

Sosial isolasjon

Overvåking!

Hva vil vi egentlig?


Referanser
Trykksaker

Nettsteder


Stikkord

Personregister