Meny
 

Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet

Bokens hovedtemaer er forarbeid og planlegging av prosjekter, organisering og styring av prosjekter, samt prosjektledelse generelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Les mer
Vår pris
599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Bokens hovedtemaer er forarbeid og planlegging av prosjekter, organisering og styring av prosjekter, samt prosjektledelse generelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Boken er lagt opp for undervisning på bachelor- og masternivå, men egner seg også godt for konsulenter og praktikere i nærings- og organisasjonslivet.

Svein Arne Jessen var cand.real. og hadde en doktorgrad i prosjektledelse fra University of Southern California, USA og Henley, UK. Jessen hadde både erfaring fra EDB-bransjen og transportforskning, samt erfaring som bedriftsrådgiver og daglig leder av norske og internasjonale bedrifter. Han var i en årrekke professor ved Handelshøyskolen BI og underviste også ved universiteter i Asia (Kina) og Europa (Frankrike og England). Professor Jessen har også skrevet bøkene «Konsekvensanalyser i praktisk prosjektarbeid» (Universitetsforlaget, 2000), «Business by Projects» (Universitetsforlaget, 2002) og «Prosjektledelse trinn for trinn» (Universitetsforlaget, 2008).

Fakta

Innholdsfortegnelse
FORORD

1 MODERNE PROSJEKTLEDELSE
1.1 Prosjektarbeidsformens særtrekk
1.1.1 Prosjektoppgaver og rutineoppgaver i offentlig og privat sektor

1.1.2 Programmer og prosjekter i offentlig og privat virksomhet


1.2 Definisjon av dagens prosjektkonsept
1.2.1 Modeller for prosjektutvikling

1.2.2 Former for prosjektvirksomhet


1.3 Opplæring i prosjektarbeid

1.4 Prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet

1.5 Oppsummering


2 PROSJEKTETS FORARBEID
2.1 Prosjektkonseptet og systembegrepet
2.1.1 Systemstrukturen i arbeids- og prosjektorganisasjoner

2.1.2 Strukturer og prosesser


2.2 Valg av prosjektområde

2.3 Prosjektets mål og rammebetingelser

2.4 Prosjektvalgsmetoder

2.5 Prosjektets initieringsfase
2.5.1 Den kreative prosess

2.5.2 Behovet for kreativitet

2.5.3 Kreative, kvalitative sammenligningsteknikker

2.5.4 Sjekklister

2.5.5 Kvantitative poengrangeringssystemer

2.5.6 økonomiske lønnsomhetskalkyler


2.6 Prosjektmål
2.6.1 Mål og konsekvenser

2.6.2 Den konkrete målformuleringen

2.6.3 Målpreferanser og kvalitet

2.6.4 Målpresisering


2.7 Prosjektvalg i offentlig og privat virksomhet

2.8 Oppsummering


3 PROSJEKTORGANISERINGEN
3.1 Endringsprosesser i moderne organisasjoner

3.2 Teorier om organisering av menneskelig aktivitet

3.3 Utviklingen av prosjektorganisering som problemløsende arbeidsform

3.4 Aktører og ansvarsforhold i vanlig prosjektarbeid
3.4.1 Typer av prosjektorganisasjoner

3.4.2 Prosjektets interne organisering

3.4.3 Valg av prosjektleder

3.4.4 Prosjektlederansvaret


3.5 Prosjektorganisasjonens virkemåte
3.5.1 Rekrutteringen til prosjektorganisasjonen

3.5.2 Prosjektlederrollen

3.5.3 Prosjektmedarbeiderrollen

3.5.4 Styringsgrupperollen

3.5.5 Prosjektkoordinatorrollen

3.5.6 Oppdragsgiverrollen

3.5.7 Linjelederrollen

3.5.8 Referansegrupperollen

3.5.9 Andre forhold


3.6 Nye krav til prosjektorganisasjonene

3.7 Prosjektorganisering i offentlig og privat virksomhet

3.8 Oppsummering


4 PLANLEGGINGEN AV PROSJEKTARBEID
4.1 Krav til prosjektplaner

4.2 Planleggingshorisonter

4.3 Egenskaper ved planer
4.3.1 Den strategiske planleggingen

4.3.2 Den taktiske planleggingen

4.3.3 Den operative planleggingen


4.4 Prosjektets ressursplanlegging
4.4.1 Prosjektets styringsgrad

4.4.2 Deltakelsen i planleggingen

4.4.3 Prosjektverktøy

4.4.4 Terminplanlegging

4.4.5 Økonomiplanlegging

4.4.6 Risikoplanlegging

4.4.7 Milepælsplanlegging

4.4.8 Kontraktsforhold


4.5 Offentlig og privat prosjektplanlegging

4.6 Mål og planer i offentlig og privat virksomhet

4.7 Oppsummering


5 PROSJEKTSTYRING
5.1 Seksboksledelses

5.2 Den daglige styringen

5.3 Informasjon og kommunikasjon
5.3.1 Informasjonsteori

5.3.2 Kommunikasjonsteori

5.3.3 Muntlig og skriftlig kommunikasjon


5.4 Menneskelig adferd i kommunikasjonsmessig sammenheng
5.4.1 Motivasjon og kommunikasjon

5.4.2 Læring

5.4.3 Arbeid i prosjektgrupper

5.4.4 Konfliktløsning

5.4.5 Etikk


5.5 Beslutninger
5.5.1 Informasjon og beslutning

5.5.2 Beslutningsprosess og beslutningsansvar

5.5.3 Beslutningssituasjoner

5.5.4 Beslutningsstøttesystemer

5.5.5 Løpende konsekvensanalyser


5.6 Prosjektstyringsmetoder
5.6.1 Avviksstyring

5.6.2 Hjelpemidler i den kvantitative prosjektstyringen

5.6.3 Styringen av de menneskelige og sosiale ressurser

5.6.4 Kombinert styring av kvantitative og kvalitative ressurser

5.6.5 Risikostyring

5.6.6 Varianser og kritisk indeks


5.7 Prosjektstyring på ulike nivåer
5.7.1 Prosjektrapportering

5.7.2 Prosjektavslutning

5.7.3 Sluttrapportering

5.7.4 Organisatoriske avslutningstiltak

5.7.5 Postevaluering

5.7.6 Læringsprosesser i prosjektstyringen


5.8 Prosjektstyring i offentlig og privat virksomhet

5.9 Oppsummering


6 PERSPEKTIVER PÅ PROSJEKTLEDELSE
6.1 Ledertrender
6.1.1 Teknologi og ledelse

6.1.2 Kjønn og ledelse

6.1.3 Motivasjon og ledelse


6.2 Endringer i kravene til god prosjektledelse

6.3 Nye former for ledelse og prosjektledelse
6.3.1 Forandringsledelse

6.3.2 Nettverksledelse

6.3.3 Total ressursledelse

6.3.4 Verdikonservativ ledelse


6.4 Ledelse i offentlige og private prosjekter

6.5 Oppsummering


REFERANSELISTE

NØKKELORD