Meny
 

Prosjekt

strategi, organisering, ledelse og gjennomføring

; Jon Lereim ; Torger Reve

Prosjektledelse benyttes i dag på stadig nye områder, både i industrien og i samfunnet for øvrig. Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver.

Forfatterne av denne boken har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner - et perspektiv som gjør at man lettere kan belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet. Les mer
Vår pris
649,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 649,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Prosjektledelse benyttes i dag på stadig nye områder, både i industrien og i samfunnet for øvrig. Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver.

Forfatterne av denne boken har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner - et perspektiv som gjør at man lettere kan belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet.

Denne reviderte utgaven gir en oppdatering av den senere tids utvikling i prosjektfaget. Dette innebærer blant annet et økt fokus på kontrakter, inkludert IT-kontrakter, og på arbeidet med prosjektstrategier og strategisk håndtering av usikkerhet.

Organisering av prosjektarbeid er en viktig del av prosjektfaget. I de første utgavene av boken var hovedfokus på den eksterne organiseringen, dvs. organisering av prosjektarbeidet i forhold til eksterne aktører som basisorganisasjonen, kunden etc. I den nye utgaven er det lagt mer vekt også på den interne organiseringen av prosjektarbeidet. Dette omfatter bl.a. teamarbeid, organisering av team og teamledelse eller coaching.

Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider, samt lang erfaring fra næringslivet.

Prosjekt er først og fremst skrevet for studenter ved høyskoler og universiteter, men boken er også godt egnet som faglig utgangspunkt for ledere og prosjektledere.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Forord til 1.utgave

Forord til 2.utgave

1 Karakteristiske trekk ved prosjekter
1.1 Hva er prosjekt?

1.2 Prosjekters livssyklus

1.3 Noen perspektiver på prosjektarbeid

1.4 Transaksjoners karakter

1.5 Økonomiske transaksjoner og valg av institusjonell form eller styringsstruktur


2 Prosjekt som innovasjonsprosess
2.1 Hva er innovasjon?

2.2 Innovasjonsprosessen og prosjekter

2.3 Effektivitet, produktivitet og prosjektsuksess

2.4 Problemdefinering

2.5 Prosjektinitiering

2.6 Konseptutvikling

2.7 Konsekvenser av innovasjonsprosessen


3 Prosjektstrategier
3.1 Hva er strategi?

3.2 Strategiske analyser

3.3 Strategiske muligheter

3.4 En prosjektstrategiplan

3.5 Strategier

3.6 Strategier og konsekvenser

3.7 Handlingsplaner og oppfølging


4 Kontrakt og kontraktstyring
4.1 Hva er kontrakt?

4.2 Institusjonell form og avtaletype

4.3 Normer og roller

4.4 To viktige menneskelige faktorer

4.5 Kontrakter og omgivelser

4.6 Normer for håndtering av kontrakter

4.7 Hovedgrupper av kontrakter

4.8 Kontraktstrategier

4.9 Kontraktforhandlinger

4.10 Kontraktutforming

4.11 Kontraktvurderingskomiteer

4.12 Kontraktadministrasjon


5 Prosjektledelse
5.1 Ledelsesteorier

5.2 Prosjektledelse som situasjonsbestemt ledelse

5.3 Prosjektlederens rolle

5.4 Prosjekttyper og prosjektledelse

5.5 Prosjektledelse og gruppeprosesser


6 Prosjektstyring
6.1 Prosjektstyring generelt

6.2 Styringsfaktorer

6.3 Styringsnivåer

6.4 Styringsoppgaver og styringssløyfen

6.5 Prosjektoppfølging

6.6 Styring av forandringer


7 Prosjektorganisering
7.1 Hva er organisasjon?

7.2 Organisasjoner i et systemperspektiv

7.3 Tre hovedgrupper av organisasjonsstrukturer

7.4 Prosjektorganisasjonen

7.5 Hvordan komme i gang?


8 Implementering av prosjektprodukter
8.1 Momenter fra endringsledelse

8.2 Omfang av og tidsperspektiv på implementering


9 Porteføljestyring av prosjekter
9.1 Prosjektportefølje

9.2 Valg av prosjekt til porteføljen

9.3 Styring av eksisterende portefølje

9.4 Praktisk eierstyring av prosjekter


Om forfatterne

Litteraturliste

Stikkord