Meny
 

Prosjektarbeid

utviklings- og endringskompetanse

; Ole Faafeng ; Kjell Gunnar Hoff ; Tor Kjeldsen ; Erik Røine

Boka gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC. Dette er en praktisk orientert bok om prosjektarbeid som verktøy for å utvikle og vedlikeholde endringskompetanse i organisasjoner. Fremstillingen gir et rammeverk og grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av et prosjekt innebærer. Les mer
Vår pris
469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boka gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC. Dette er en praktisk orientert bok om prosjektarbeid som verktøy for å utvikle og vedlikeholde endringskompetanse i organisasjoner. Fremstillingen gir et rammeverk og grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av et prosjekt innebærer. Stoffet er svært konkret med en rekke eksempler fra små og store prosjekter.Boken er revidert 2008

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Utfordringene


Del I Begrepsapparat
1. Prosjektbegrepet
1.1 Definisjon: Hva er et prosjekt?

1.2 Typer av prosjekter

1.3 Prosjektarbeid

1.4 Prosjektmodell

1.5 Prosjekter og usikkerhet

1.6 Test deg selv


2. Prosjektadministrasjon
2.1 Styring

2.2 Organisasjon

2.3 Ledelse

2.4 Litt mer om struktur og kultur

2.5 Test deg selvDel II Initiering og styring av prosjekter
3. Initiering av prosjekter
3.1 Ideskaping

3.2 Idebehandling

3.3 Idevurderingsrapport

3.4 Test deg selv


4. Målformulering
4.1 Mål har flere funksjoner

4.2 Effektmål og resultatmål

4.3 Målformuleringsprosessen

4.4 Hva er en god målformulering?

4.5 Test deg selv


5. Planlegging
5.1 Hensikten med planlegging

5.2 Sammenhengen mellom mål og planlegging

5.3 Hovedtråden i planleggingsprosessen

5.4 Strukturering/nedbryting

5.5 Estimering av arbeidsomfang og varighet

5.6 Fremdriftsplanlegging

5.7 Ressursplanlegging

5.8 Økonomi/budsjett

5.9 Kvalitetsplanlegging

5.10 Prosjektmodellen som planleggingsverktøy

5.11 Personlig planlegging

5.12 Noen praktiske råd til prosjektlederen

5.13 Prosjektbeskrivelsen

5.14 Test deg selv


6. Oppfølging og avslutning
6.1 Oppfølgingens plass i styringsprosessen

6.2 Litt grunnleggende filosofi

6.3 Krav til formelle oppfølgingssystemer

6.4 Formell oppfølging i praksis

6.5 Oppfølging av kvalitet

6.6 Oppfølging av fremdrift

6.7 Oppfølging av ressursbruk/kostnader

6.8 Oppfølging av prosjektgruppen

6.9 Prosjektavslutning

6.10 Test deg selvDel III Organisering og ledelse av prosjekter
7. Organisering
7.1 Krav til en organisasjonsstruktur

7.2 Forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen

7.3 Prosjektets interne organisering

7.4 Å gi prosjektorganisasjonen liv - starte prosjektet

7.5 Test deg selv


8. Ledelse, samarbeid og kommunikasjon
8.1 Prosjektsituasjonen

8.2 Lederrollen

8.3 Prosjektlederrollen

8.4 Prosjektledelse - oppsummering

8.5 Samarbeid i prosjekter

8.6 Møter og møteledelse

8.7 Test deg selvDel IV Metoder og teknikker
9. Kreativitet og kreativ problemløsning
9.1 Kreativitet

9.2 Ideer og behandling av ideer

9.3 Teknikker for ideskaping og vurdering

9.4 Kreativ problemløsning

9.5 Tips til hvordan en prosjektleder kan bidra til et mer kreativt miljø


10. Informasjonsvirksomhet
10.1 Hva er det som svikter?

10.2 En vei til bedre informasjon

10.3 Informasjonsplan


11 Lønnsomhetsanalyse av prosjekter
11.1 Investeringstyper

11.2 Investeringsprosjektets kontantstrøm

11.3 Prosjektets økonomiske levetid

11.4 Nærmere om investeringsprosjektets kontantstrømmer

11.5 Andre forhold som påvirker kontantstrømmene positivt

11.6 Eksempel

11.7 Tilbakebetalingsmetoden (Pay back-metoden)

11.8 Lønnsomhetsberegninger ved hjelp av diskonterte kontantstrømmer

11.9 Nåverdimetoden (kapitalverdimetoden)

11.10 Kalkulasjonsrenten

11.11 Beregning av netto nåverdi ved hjelp av regneark (Excel)

11.12 Internrentemetoden

11.13 Annuitetsmetoden

11.14 Investeringer i ideelle organisasjoner

11.15 Investeringer i offentlig virksomhet

11.16 Kalkulasjon under usikkerhet - suksessivprinsippet

11.17 Rentetabeller


12. Risikostyring

13. Nettverksplanlegging
13.1 Historikk

13.2 Tids(fremdrifts)planlegging

13.3 Ressursplanlegging

13.4 Økonomiplanlegging

13.5 Prosjektoppfølging


14. Programvare for prosjektarbeid
14.1 Innledning

14.2 Programvarekategorier og prosjektarbeid

14.3 Funksjonsoversikt, prosjektstyringsprogramvare

14.4 Noen populære programvareprodukter

14.5 Fordeler og ulemper ved bruk av programvare


15. Dokumentasjon og prosjektarkiv
15.1 Dokumentasjon

15.2 Prosjektarkivet


16. Skjematikk


Del V Øvingsoppgaver og veiledninger
17. Øvingsoppgaver
17.1 Enkelt prosjekt: Kjøre et kurs

17.2 Større prosjekt (Flytte en bedrift)

17.3 Evaluering av prosjektide


18. Løsninger på øvingsoppgaver
18.1 Prosjekt "Kjøre kurs"

18.2 Prosjekt "Flytte bedrift"

18.3 Evaluering av prosjektide


19. Veiledninger for å bygge prosjektarbeidskompetanse
19.1 Læring i organisasjoner (bedrifter, institusjoner)

19.2 Prosjektarbeidskompetanse som del av studietilbud ved høgskolene


Litteratur

Stikkord