Meny
 

Prosjektledelse trinn for trinn

en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer)

Prosjektarbeidsformen er blitt umåtelig populær, og i dag jobber mange helt eller delvis med prosjekter. Mens mesteparten av prosjektlitteraturen har fokusert på store og kompliserte prosjekter, er det skrevet lite om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Prosjektarbeidsformen er blitt umåtelig populær, og i dag jobber mange helt eller delvis med prosjekter. Mens mesteparten av prosjektlitteraturen har fokusert på store og kompliserte prosjekter, er det skrevet lite om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Det er spesielt dette denne boken tar tak i.
Prosjektledelse trinn for trinn er laget for «folk flest» som får prosjektansvar. Boken er en håndbok med en «oppskrift» som prosjektdeltakerne kan følge, samtidig som den inviterer til refleksjon. Den fokuserer på praktiske løsninger, samtidig som den har et rikt tilfang av referanser og drar nytte av forfatterens erfaring gjennom mange år som professor, konsulent og praktisk utøver av prosjektfaget i både inn- og utland.

På bakgrunn lesernes tilbakemeldinger har forfatteren systematisk gjennomgått, forandret, justert og presisert noen sentrale begreper i denne andre utgaven. I tillegg er kapitelet om prosjektstyring blitt utvidet med metoden «Verdiskapt fremdrift?».

Prosjektledelse trinn for trinn henvender seg til alle som gjerne vil få omsatt en god idé gjennom prosjektarbeidsformen, eller til dem som vil forbedre måten de jobber med prosjekter på i egen organisasjon. Med sitt rike tilfang av referanser vil også boken være godt egnet som pensumlitteratur.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Kapittel 1: Små og mellomstore prosjekter (SMPer)
1.1 Hvorfor er små og mellomstore prosjekter (SMPer) viktige?.

1.2 Hva skiller de store og ressurskrevende prosjektene fra de små og mellomstore (SMPene)?

1.3 Hvordan bør denne boken leses?
Løpesedlene


1.4 Oppsummering


Kapittel 2: Hvordan ?nne det rette prosjektet?
2.1 Hvordan vil fremtiden se ut?

2.2 Er ideen god nok?
Løpeseddel nr.1: "Verdivurdering av prosjektforslaget"


2.3 Egner ideen seg som et prosjekt?
Løpeseddel nr.2: "Identi?sering av oppgaven som et prosjekt"


2.4 Oppsummering


Kapittel 3: Hvordan planlegges og organiseres små og mellomstore prosjekter?
3.1 Hvordan forberedes SMPer?

3.2 Hvordan velges ledere av SMPer?
Løpeseddel nr.3: "Valget av prosjektleder"


3.3 Hvordan velges nøkkelmedarbeidere til SMPer?
Løpeseddel nr.4: "Valget av nøkkelmedarbeidere"


3.4 Hvordan bestemmes SMPers mål, formål og rammebetingelser?
Løpeseddel nr.5: "Mål og formål for prosjektet"


3.5 Hvordan fordeles ansvar og myndighet i SMPer?

3.6 Hvilke andre roller kan ?nnes i SMPer?
Løpeseddel nr.6: "Rollefordelingen i SMPer"


3.7 Hvordan bestemmes milepælene i SMPer?
Løpeseddel nr.7: "Milepælene for prosjektet"


3.8 Hvordan utarbeides kontrakter og budsjett for SMPer?
Løpeseddel nr.8: "Avtaler og forpliktelser for prosjektet"


3.9 Hvordan kan SMPer detaljeres videre?

3.10 Oppsummering


Kapittel 4: Hvordan ledes små og mellomstore prosjekter?
4.1 Hvordan startes SMPer?
Løpeseddel nr.9: "Prosjektets oppstartmøte"


4.2 Hvordan fungerer ledelse av SMPer?
Løpeseddel nr.10: "Daglig prosjektledelse"


4.3 Hvordan ledes aktivitetsutførelsen i SMPer?

4.4 Hvordan ledes den sosiale siden av SMPer?
Løpeseddel nr.11: "Prosjektets aktivitetsutførelse og den sosiale utvikling i SMPene"


4.5 Hvordan håndteres risiko i SMPer?

4.6 Hvordan avsluttes et SMP?
Løpeseddel nr.12: "Prosjektets avslutning"


4.7 Oppsummering


Kapittel 5: Hvordan økes sjansene for at prosjektet blir en suksess?
5.1 Hva er prosjektsuksess?

5.2 Hvor suksessfullt er ditt prosjekt?
Løpeseddel nr.13: "Resultatvurderingen av et prosjekt


5.3 Hvor moden er din organisasjon eller bedrift når det gjelder effektiv bruk av prosjektarbeidsformen?
Løpeseddel nr.14: "Basisorganisasjonens prosjektmodenhet"


5.4 Oppsummering


Vedlegg A
Hvordan kan SMPer detaljplanlegges?

Løpeseddel nr.15: "Detaljplanlegging av prosjekter"


Vedlegg B
Hvordan detaljoppfølges SMPer?

Løpeseddel nr.16: "Detaljoppfølging av prosjekter"


Vedlegg C
Hvordan risikovurderes prosjekter?

Løpeseddel nr.17: "Risikovurdering av prosjekter"


Inspirasjonskilder

Tilleggslitteratur fra forfatteren

Stikkord