Meny
 
Barn og traumer - 
      Atle Dyregrov

Barn og traumer

en håndbok for foreldre og hjelpere

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Nytt stoff er skrevet inn, spesielt hva angår spesifikke arbeidsmetoder, men den avspeiler også alt som er vunnet av ny kunnskap siden den først kom ut. Mange praktiske eksempler levendegjør de tiltak som foreslås.
Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette i konkret hjelp. Denne boken er intet unntak.
Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært knyttet både til Barneklinikken ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Siden 1988 har han vært daglig leder for Senter for Krisepsykologi (SfK). Han har i særlig grad arbeidet med barn som har opplevd tap og traumer i hverdagslivet, og har bistått ved en rekke ulykker og katastrofer både i inn- og utland. Han leder nå et sorgsenter ved SfK støttet av danske Egmont Fonden. Hans bok Sorg hos barn (Sigma 1989) er kommet på en rekke språk. Hans øvrige bøker er også oversatt til flere språk, og benyttes som lærebøker i flere land.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 252
ISBN: 9788245009521
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Hva er et traume?
Referanser


Kapittel 2 Barns reaksjoner under og etter traumatiske hendelser
Umiddelbare reaksjoner

Ettervirkninger av traumer

Langtidsvirkninger av traumer

Posttraumatisk stresslidelse

Omfanget av PTSD

Referanser


Kapittel 3 Noen viktige aspekter ved traumer
Traumer og ulike alderstrinn

Traumatiske påminnere

Samspill med andre - foreldres reaksjoner, tilknytning og hjemmeklima

Barn som lever med vold i familien

Traumer og hukommelse

Referanser


Kapittel 4 Jenter og gutter - like eller ulike?
Kjønnsforskjeller på traumeområdet

Referanser


Kapittel 5 Venners betydning etter traumer
Venners betydning i barns liv

Venner og traumer

Vansker i kontakten med venner

Hvilken støtte ønsker venner å gi og motta?

Stimulering av vennekontakt

Referanser


Kapittel 6 Hva gir risiko, og hva beskytter?
Mestring av traumatiske hendelser

Hva påvirker barns traumereaksjoner?

Når trenger barnet mer hjelp?
Kompliserte sorgreaksjoner


Forhold som bidrar til barns motstandskraft

Vurdering av hjelpebehov

Når er et traume bearbeidet?

Referanser


Kapittel 7 Hjelp til barn etter traumer
Tidlig intervensjon

Ulike tiltak i hjelpen til barn
Faktaformidling

Systematisk samtale om det som hendte

Informasjon om vanlige reaksjoner


Retur til hendelsessted

Klasseroms- og smågruppeintervensjon

Foreldrerådgivning

Rådgivning til andre voksne

Lek og tegning

Andre uttrykksmetoder

Fremgangsmåter i hjelpen
Si hva som skal skje - fremgangsmåte

Våg å snakke om det verste

Lytt til barnet. Ta imot og bekreft det som uttrykkes

"Følg etter" barnet

Følg opp det barnet sier

Ta pauser

Del barnets følelser

Vent på tur

Rytme, respekt og deling av mening

Vektlegging av "positive" aspekter


Referanser


Kapittel 8 Grupper for barn etter traumer
Hva er formålet med å samles i gruppe?

Erfaringer fra grupper for traumatiserte barn
Tema som kan være aktuelle å ta opp i en gruppe

Tilleggstema for sorggrupper


Debriefingsgrupper for barn
Debriefingsgrupper for små barn

Debriefingsmøter for skolebarn og ungdommer


Referanser


Kapittel 9 Posttraumatisk terapi
Hva virker?

Kognitiv atferdsterapi

Grupper for barn med PTSD eller PTSD-symptomer

Andre behandlingsmetoder for PTSD

Oppstart av terapi
Relasjonsbygging

Noen enkle råd for god kontaktetablering med barn og unge

Kan vi gå for fort frem?


Posttraumatisk terapi - ulike metoder
Terapi ved traumatiske minner og tanker

Forestillingsmetoder

Motbetinging

Distraksjonsmetoder

Tankestyringsmetoder

Tankestopping

Selvinstruksjoner eller sterke tanker

Fast tid til engstelse/grubling


Terapi ved unngåelsesreaksjoner
Skriving

Betroelse gjennom bønn og ritualer


Terapi ved økt aktivering
Avslapningsmetoder

Pustemetoder

Hjelp for søvnproblemer og mareritt

Fysisk kontakt


Medikamentell behandling

Kognitiv restrukturering

Hjelp for "eksistensielle" problemer og skyldfølelser
Barn som har reell skyld for en traumatisk hendelse

Barn som strever med innbilt skyld


Terapi for små barn

Terapi etter kumulative traumer

Referanser


Kapittel 10 Traumer og skolen
Traumer og skoleprestasjoner

Skolen og beredskap for traumer

Tidlig kontakt med skolen

Håndtering i skolen
Skolen og sensitive tema i undervisningen


Skolen og familien hjemme

Skolen og vold

Skoleskyting - drap av flere på skolen
Forebygging

Beredskap for vold og trusler om vold

Håndtering av trusler

Håndtering av en reell situasjon

Risikoforhold

Oppfølging av skoleskytinger


Skoler og selvmord

Referanser


Kapittel 11 Å være hjelper
Hvorfor er arbeid med traumatiserte barn så slitsomt?

Reaksjoner blant de som hjelper traumatiserte barn
Hjelpeløshet

Frykt og angst

Eksistensiell usikkerhet

Raseri

Sorg og smerte

Påtrengende bilder

Selvbebreidelse, skam og skyld

Positive opplevelser


Hjelp til hjelpere

Kumulative stressreaksjoner hos hjelpere

Hva om en selv har vært traumatisert?

Å ta vare påseg selv over tid

Konklusjon

Referanser


Vedlegg