Meny
Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak - Lars Lien

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

integrert behandling av rus og psykiske lidelser

Lars Lien (Redaktør) ; Tore Willy Lie (Redaktør)

Samtidig rus og psykisk lidelse innebærer ofte et komplekst og mangefasettert tilstandsbilde, med mange potensielle problemområder. Ulike og ofte organisatorisk separate helse- og sosialtjenester er relevante i den sammenheng, periodevis eller langsiktig, hvor disse lidelsene må behandles samtidig på veien mot et bedre liv. Les mer
Vår pris
549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Samtidig rus og psykisk lidelse innebærer ofte et komplekst og mangefasettert tilstandsbilde, med mange potensielle problemområder. Ulike og ofte organisatorisk separate helse- og sosialtjenester er relevante i den sammenheng, periodevis eller langsiktig, hvor disse lidelsene må behandles samtidig på veien mot et bedre liv.
Denne boken trekker veksler på forfattere med lang erfaring i ROP-feltet, både klinisk og akademisk, hvor blant annet følgende spørsmål belyses: Hvordan gi best mulig integrert og helhetlig behandling? Hvilke samhandlingsmodeller anbefales, og hvordan få til lokalt samarbeid mellom ulike tjenestenivåer? Hvilken basiskunnskap og kompetanse innen rus og psykiske lidelser burde alle ha uansett hvor de jobber? Hvordan kan du bistå i en annen persons bedringsprosess?
Boken beskriver en rekke relevante fagområder for å få til et godt tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser: Integrert behandling i praksis ACT og FACT Bolig og bo-oppfølging Vold og suicidalitet Kartlegging og utredning Rus og avhengighet IPS og arbeid Kriminalomsorgen og politi Oppfølging av somatisk (u)helse Fastlegens rolle Oppfølging og involvering av pårørende Brukermedvirkning Recovery-orienterte tjenester for personer med ROP-lidelser
Boken er relevant i en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger, og nyttig for alle som følger opp personer med rus og psykiske lidelser, uavhengig av profesjon, enten de jobber kommunalt, i spesialisthelsetjenesten, er fastlege eller jobber i somatikken.
Tore Willy Lie har en bachelorgrad i psykologi og master i psykisk helsearbeid. Han har tidligere jobbet ved flere typer enheter i spesialisthelsetjenesten, vært operatør på Hjelpelinjen for spilleavhengige, og hatt oppdrag for Helsedirektoratet. Lie er faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.
Lars Lien er lege og spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Han er for tiden leder i Norsk psykiatrisk forening og professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet, samt faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 344
ISBN: 9788245035599
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger