Meny
 

Psykiske sykdommer hos eldre

lærebok for helse- og omsorgspersonell

Signe Tretteteig (Redaktør)

I boka kan du lese om psykiske sykdommer hos eldre som depresjon, demens, angst, psykoser, delirium og personlighetsforstyrrelser. Å kjenne igjen symptomer på psykisk sykdom er nødvendig for å kunne tilby utredning, riktig behandling og god omsorg. Les mer
Vår pris
535,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 535,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

I boka kan du lese om psykiske sykdommer hos eldre som depresjon, demens, angst, psykoser, delirium og personlighetsforstyrrelser. Å kjenne igjen symptomer på psykisk sykdom er nødvendig for å kunne tilby utredning, riktig behandling og god omsorg. Boka beskriver derfor hvordan symptomer som for eksempel nedstemthet, angst, hukommelsesvansker og vrangforestillinger kan være en del av ulike psykiske sykdommer og symptombilder.
Boka inneholder også kapitler om søvn og søvnforstyrrelser, rus og selvmord hos eldre, samt hvordan tjenester til eldre med psykiske sykdommer kan organiseres. Boka har tre behandlingskapitler som gir en innføring i; miljøbehandling, psykologisk behandling og biologiske behandlingsmetoder. Å være pårørende til eldre med psykiske sykdommer kan være utfordrende. Boka her derfor et eget kapittel om pårørendes opplevelse, deres rettigheter og hvilke tilbud de kan ha nytte av. Avslutningsvis har boka et kapittel om veiledning av helse- og omsorgspersonell. Her får du en innføring i hvordan veiledning kan gi støtte og motivasjon i arbeidet med eldre med psykiske sykdommer. Boka har mange dyktige forfattere der fagfolk i og utenfor Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har bidratt med oppdatert og spennende kunnskap på feltet.

Fakta