Meny
 
Klinisk barnepsykologi - 
   Anders Broberg
  
   Kjerstin Almqvist
  
   Tomas Tjus
  
   Hilde Strømsnes

Klinisk barnepsykologi

utvikling på avveier

; Kjerstin Almqvist ; Tomas Tjus ; Hilde Strømsnes (Oversetter)

Klinisk barnepsykologi belyser hvordan den psykiske utviklingen hos barn tar ulike retninger avhengig av et stadig pågående samspill mellom barnets medfødte egenskaper og hvordan miljøet rundt responderer på barnets behov og personlige uttrykksmåter. Les mer
Vår pris
679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Klinisk barnepsykologi belyser hvordan den psykiske utviklingen hos barn tar ulike retninger avhengig av et stadig pågående samspill mellom barnets medfødte egenskaper og hvordan miljøet rundt responderer på barnets behov og personlige uttrykksmåter. Bokens forfatterne ser psykiske lidelser mer som et avvik fra den normale utviklingen enn som vesensforskjellig fra den. Utviklingspsykopatologien, med dens fokus på vekselvirkningen mellom arv og miljø, og tilknytningsteorien er to av de sentrale temaene i boken. Ved hjelp av konkrete kliniske eksempler redegjør forfatterne for utredning og behandling av barn med psykiske vansker som angst, depresjon, aggressivitet og nevropsykiatriske funksjonshindringer. De beskriver også de viktigste barnepsykiatriske diagnosene og diskuterer hvordan de kan brukes innenfor klinisk barnepsykologi. Boken er rettet mot studenter i psykologi, psykiatri, omsorgs- og sosialarbeid. Den henvender seg også til yrkesaktive innenfor blant annet barneomsorgen, skolen og sosialtjenesten samt til videreutdanninger i psykoterapi.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 315
ISBN: 9788245003055
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Klinisk barnpsykologi : utveckling på avägar
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

1 Aktuelle spørsmål innenfor klinisk barnepsykologi
Hva er en psykisk forstyrrelse?

Biologi kontra biologisme

Psykiske lidelser hos barn

Hvor vanlig er det at barn har psykiske plager?

Et samspill mellom kropp og sjel, eller?

Vitenskapelige sannheter er alltid midlertidige

Disposisjonen i boken

Del I

Del IIDel I Generelle og teoretiske syn på psykiske lidelser hos barn
2 Utviklingspsykopatologi
Normalutvikling og avvik

Utviklingspsykopatologi

Traumeteorier og deres tiltrekningskraft

Den underliggende teorien

Systemteori

Er de første årene avgjørende for den videre utviklingen?

Overdeterminerte kriser

Vaksinasjonsanalogien

Utviklingen kan ta nye og uventede veier

En transaksjonsmodell

Utviklingen påvirkes også av faktorer utenfor familiens kontroll

Utviklingslinje

Utviklingsoppgave og foreldreevne

De allerførste årene

Å være en egen person

Å være vel oppdradd

Skoleoppdragelsen begynner

Tenårene

Sammendrag


3 Sårbarhet, motstandskraft, risikofaktorer og helsefremmende faktorer
Sårbarhet

Genetisk sårbarhet (disposisjon)

Biologisk sårbarhet som ikke er genetisk

Temperament

Stress - ulike risikofaktorer

Familien

Samspillet mellom barn og forelder

Miljøet utenfor familien

Tidens betydning for utviklingen av psykopatologi

Bakenforliggende faktor

Utløsende faktor

Opprettholdende faktor

Helsefremmende faktorer - å gjøre det beste ut av en dårlig hånd

Individuell motstandskraft

Beskyttende faktorer i familien

Beskyttende faktorer utenfor familien

Sammendrag


4 Noen utviklingspsykologiske temaer
Modning kontra læring

Innenfrastyrt eller utenfrastyrt utvikling

Hvor stort utviklingspotensial har barnet?

Noen psykologiske grunnbegreper

Persepsjon - å ta imot informasjon

Hukommelse - å lagre informasjon

Implisitte minner

Eksplisitte minner

Å huske og å glemme er aktive prosesser

Kognisjon - å behandle informasjon

Felles oppmerksomhet

Sosial referering

Språket utvikles

Motivasjon

Kommunikasjon - kognisjon og emosjon i samspill

Mentaliseringsevne - theory-of-mind

Tanke og følelse

Sammendrag


5 Tilknytningsteori
John Bowlby

Tilknytningens evolusjonsbiologiske grunnlag

Gode nok omsorgspersoner

Hvordan utvikles tilknytningen?

Forstadium til tilknytning

Tilknytningen begynner

Tilknytningsatferden når sitt høydepunkt

Hvordan reagerer små barn på atskillelser?

Målrettet partnerskap

Noen sentrale begreper

Indre arbeidsmodell

En trygg base

Ulike tilknytningsmønstre

Trygg tilknytning

Utrygg, men organisert tilknytning

Desorganisert tilknytning

Hva sier den tidlige tilknytningen om den videre utviklingen?

Stabilitet over tid

Sammenheng med andre utviklingsaspekter

Utviklingen av psykopatologi

Sammendrag


6 Å lære å kjenne godt
Et forslag til definisjon av psykisk sykdom/forstyrrelse

Medisinsk diagnostikk innenfor barnepsykiatrien

Medisinsk diagnostikk

Psykiatrisk diagnostikk

Fordeler og ulemper med psykiatriske diagnoser

Psykiatrisk diagnostikk - DSM- og ICD-systemet

Definisjon av psykisk forstyrrelse i de deskriptive diagnosesystemene

Multiaksiale systemer

Å være syk eller ikke være syk, det er spørsmålet

Overdreven vektlegging av enkelte symptomer

Dimensjonalitet

Utvikling på avveier

SammendragDel II Ulike former for psykiske lidelser hos barn
7 Redde barn
Frykt og angst

Fryktens biologiske grunnlag

Hva er vi redde for?

Frykt fra et utviklingspsykologisk perspektiv

Når er frykt et uttrykk for en psykisk lidelse?

Temperament

Skremmende erfaringer

Ulike angsttilstander hos barn

Separasjonsangst

Fobier

Generalisert angstsyndrom

Panikkangst

Diagnostikk

Teorier om årsaken til angstforstyrrelser

Disposisjon

Biologisk tilbakemelding

Psykoanalyse

Kognitiv teori

Tilknytningsteori

Familiepsykologisk teori

Barns utsatthet

Behandling

Fobi-trening

Annen psykologisk behandling ved angst

Farmakologisk behandling

Sammendrag

Forslag til videre lesning


8 Skremte barn og barn som har det vondt
Forekomst, sårbarhet og motstandskraft

Enkeltstående eller gjentatte skremmende hendelser

Reaksjoner hos skremte barn

Symptomer hos skremte barn i ulik utviklingsalder

Reaksjoner hos barn som har det vondt

Skyld- og skamfølelser

Når foreldre er traumatiserte - posttraumatisk familiedynamikk

Den stilltiende familien

Den traumefikserte familien

Den traumeorganiserte familien

Hvordan forstår vi at et barn har vært utsatt for skremmende erfaringer eller hatt det vondt i oppvekstmiljøet sitt?

Spesielle signaler om at barn har vært utsatt for et traume eller har det vondt

Diagnostiske hjelpemidler når vi vet at barn har vært utsatt for vold eller fare

Behandling

Foreldrenes ansvar

Foreldres uro for at barna skal ta skade av å snakke om vanskelige opplevelser

Fokusert traumebearbeiding med barn

Forståelse - et grunnlag for å mestre

Traumebearbeiding i gruppe

Barn som trenger mer omfattende behandlingstiltak

Sammendrag

Forslag til videre lesning


9 Triste barn
Symptombilder

Selvmordsforsøk og fullbyrdede selvmord

Spedbarnsdepresjon

Hvor vanlig er det at barn lider av stemningslidelser?

Risikofaktorer og helsefremmende faktorer

Hvorfor blir barn deprimerte?

Tap og sorg

Atskillelser

Utrygg tilknytning

Manglende bekreftelse fra andre voksne og venner

"Lært hjelpeløshet"

Hvordan kan vi finne ut om et barn lider av depresjon eller dystymi?

Behandling

Farmakologisk behandling

Gruppeintervensjoner

Sammendrag

Forslag til videre lesning


10 Impulsive barn
Oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne

Å kunne kontrollere impulsene sine

Beskyttende faktorer og motstandskraft

Forekomst og samvariasjon

Barn som har alvorlige problemer både med å konsentrere seg og å kontrollere seg

Hva forårsaker ADHD?

Biologiske teorier

Psykologiske årsaker

Psykososiale risikofaktorer

Diagnostiske hjelpemidler og utredning

Behandling

Sammendrag

Forslag til videre lesning


11 Bråkete barn
Hva er aggresjon, og hvorfor oppstår den?

Aggresjon fra et utviklingspsykologisk perspektiv

Kjønnsoppfatninger

Modeller for aggressiv atferd

Mobbing

Aggressive tilstander hos barn

Symptombilder

Hvor vanlig er det at barn lider av trassyndrom og atferdsforstyrrelse?

Hva forårsaker atferdsforstyrrelser?

Et eksempel på atferdsforstyrrelse

Sårbarhetsfaktorer

Risikofaktorer

Lars igjen

Diagnostikk

Behandling

Sammendrag

Forslag til videre lesning


12 Barn som ikke tenker som andre
Barn med psykisk utviklingshemming

Habilitering av barn med psykisk utviklingshemming

Barn med tvangstanker og tvangshandlinger

Behandling av tvangssyndrom

Barn med autismespekterforstyrrelser

Barn med autisme

Forekomst og symptombilde

Barn i den avskjermede gruppen

Den passive gruppen

Den aktive, men merkelige gruppen

Barn med Aspergers syndrom

Hvilke problemer har barn med Aspergers syndrom?

Sårbarhetsfaktorer

Psykologiske teorier om årsaken til autisme

Diagnostikk og utredning ved mistanke om autisme

Behandling ved autisme

Sammendrag

Forslag til videre lesning


13 En diskusjon om klinisk barnepsykologi
Problemer i forbindelse med diagnostikk av psykiske lidelser hos barn

Hvem er det som innhenter informasjonen om barnet?

Hvilke spørsmål er det som stilles?

Hvem stiller vi spørsmålene til?

Om hensyn og taushetsplikt

Hvordan vet vi hvilken behandlingsmetode vi skal velge?

Når behandling ikke hjelper

Å motvirke farer og fremme psykisk helse


Appendiks. Diagnostiske skalaer, intervjuer og tester

Referanser