Meny
 

Se mulighetene

arbeidsliv og psykisk helse

; Erik Falkum

De fleste har behov for å delta i yrkeslivet. For hva du gjør, sier noe om hvem du er.

Å delta i arbeidslivet er en kilde til opplevelse, anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig å utvikle metoder som gjør det mulig for dem som ønsker det, å ha en jobb ? også når de har psykiske helseproblemer. Les mer
Vår pris
639,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 639,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

De fleste har behov for å delta i yrkeslivet. For hva du gjør, sier noe om hvem du er.

Å delta i arbeidslivet er en kilde til opplevelse, anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Derfor er det viktig å utvikle metoder som gjør det mulig for dem som ønsker det, å ha en jobb ? også når de har psykiske helseproblemer. Denne boken beskriver nyttige teoretiske forståelsesmodeller og konkrete tiltak som hjelper. En forutsetning for å lykkes er et godt samarbeid mellom personen selv og arbeidsplassen, og ofte også mellom helsepersonell og personell i NAV..
I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb. Arbeid og aktivitet har en positiv virkning på den psykiske helsen. Målet er å hjelpe folk til å være i jobb og aktivitet til tross for helseproblemene. Boken beskriver metoder for å dempe effekten av psykiske lidelser på arbeidsevnen, styrke jobbmestring og redusere sykefravær. I boken omtales arbeidsrelaterte problemer knyttet til vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, men også vanskene som oppstår når arbeidstakeren plages av symptomer på alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni.
Se muligheteneer rettet mot rådgivere, behandlere, ledere og ansatte involvert i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Fakta