Meny
 
Religionens livstolkning - 
      Jan-Olav Henriksen
    
      Svein Aage Christoffersen

Religionens livstolkning

innføring i kristendommens religionsfilosofi

; Svein Aage Christoffersen

Denne boken gir en innføring i religionsfilosofi med utgangspunkt i religion som et konkret, historisk fenomen som er forankret i menneskets livsverden. Den setter søkelyset på de allmenne spørsmål og problemer som en religiøs livstolkning reiser, og på de livs- og uttrykksformer den er knyttet til. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir en innføring i religionsfilosofi med utgangspunkt i religion som et konkret, historisk fenomen som er forankret i menneskets livsverden. Den setter søkelyset på de allmenne spørsmål og problemer som en religiøs livstolkning reiser, og på de livs- og uttrykksformer den er knyttet til.
Særlig vekt legges det på kristendommens bidrag til den allmenne samtalen om religion, menneskeliv, samfunn og kultur i den vestlige verden i dag. Slik sett er boken et bidrag til utvikling av kristendommens religionsfilosofi. Religion som fenomen tilhører imidlertid ikke ett bestemt fagområde, men kan og må studeres på tvers av faglige inndelinger. Derfor blir religionsfilosofi i denne boken en vandring i grenselandet mellom teologi, filosofi, religionsvitenskap og andre kultur- og samfunnsfag som studerer religion fra sine bestemte synsvinkler.

Boken vil gi studenter i teologi og religion, livssyn og etikk kjennskap til allmenne spørsmål knyttet til religion som sosialt og kulturelt fenomen, og til noen av de intellektuelle ressursene som finnes for å tenke gjennom menneskelivet og kristen religion i dag.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 218
ISBN: 9788215017495
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Hva er religionsfilosofi?
Hva er religion?

Religionsfilosofiens kilder i eldre filosofi

Religionsfilosofiens kilder i nyere filosofi

Religionsfilosofi og teologi

Religionsfilosofiens teologiske betydning

tilværelsens metafysikk i en postmetafysisk tid


Religion i dag: religion og sekularisering
om sekularitet: Charles Taylor som introduksjon

Dietrich Bonhoeffer og religionens undergang

Det religiøse mennesket - kristendom og religion med Schleiermacher som utgangspunkt

oppgjøret med schleiermacher

Bonhoeffer og religionskritikkens nødvendighet

Mer om sekularisering fra et sosiologisk perspektiv


Religion og samfunn
toregimentslæren som innsteg til det pluralistiske samfunnet? Fra Luther til Habermas

Habermas i lys av Rawls og Stout

Religionene er en del av fornuftens historie

Religionens kommunikasjon som motvekt mot fundamentalisme.


Religion og religiøs erfaring
Ulike måter å få grep om religion som fenomen på - ikke uten relasjon til empiriske forhold

En diskusjon om hvordan religion og religiøs erfaring henger sammen: Charles Taylor om William James

Religiøs erfaring

Forskjeller på såkalt religiøs erfaring og annen erfaring


Religion og språk - utvalgte problemstillinger
Språkets bruk (pragmatikk)

Gyldighetsbetingelser og språkspill

Sideblikk: gud er i grammatikken (Nietzsche)

Språket som henvisning til guds fremtid

Sallie McFagues bruk av metaforer til å forstå gud i vår tid

Løgstrup og språkets vidde


Religion og verdensbilde
Avmytologiseringsdebatten

Hva vil det egentlig si å tale om gud?

Avmytologiseringen i Det nye testamente

Verdensbilde og virkelighetsoppfatning

Evolusjonsbiologi og religion


Gudsbegrepet - og begreper om gud
Kilder til den kristne forståelsen av gud

En teistisk versus en trinitarisk gudsforståelse

Gudstanke og gudsbevis

Hva er egentlig oppnådd?

Bevis for tro?

Kort om et siste "gudsbevis"

Gudsbegrepet - i lys av en multireligiøs tilnærming


Religion og menneskesyn
Et luthersk menneskesyn i lys av noen problemstillinger i moderne filosofi

Luther om mennesket - noen poenger fra De homine


Det ondes problem
Noe om forutsetninger som er endret i moderne tid

Historisk betydningsfulle løsningsforsøk

To moderne religionsfilosofiske tilnærminger: Hygen og Løgstrup

Grunner mot en teodicé

Har kristen teologi svar på teodicéproblemet?


Religionskritikk
Ulike representanter for moderne religionskritikk - og vurdering av dem

Feuerbach

Marx

Nietzsche

Freud

Dawkins og nyere scientistisk religionskritikk

Religionskritikk med religiøs motivering?


Religion og etikk
Er religion ødeleggende for moralen?

Sannhetskrav og fundamentalisme

Er etikken avhengig av religion?

Etikkens metafysiske horisont


Religion og kultur
Finnes det et kristent kultursyn?

Urkristendommens etos

Fra etos til kultursyn

Kultursynet i Luthers kallstanke

Kultursynet hos Grundtvig og Løgstrup


Religion og kunst
Hva er kunst?

Kunst og religion

Kristendom og billedkunst i antikken

Kunst og kristendom i reformasjonstiden - og siden hen

En voksende interesse for religion og kunst

Fire viktige temakretser


Epilog
Det ubetingede

Gud


Litteratur

Stikkord