Meny
 
Teologi i dag - 
      Jan-Olav Henriksen

Teologi i dag

samvittighet og selvkritikk

Teologi er ikke bare en teoretisk formulering av hva mennesker tror. Teologi må forstås som troens samvittighet, og som en anledning til å utvikle troens selvkritikk. Derfor må teologi ha både et utenfraperspektiv og et innenfraperspektiv på menneskers tro. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Teologi er ikke bare en teoretisk formulering av hva mennesker tror. Teologi må forstås som troens samvittighet, og som en anledning til å utvikle troens selvkritikk. Derfor må teologi ha både et utenfraperspektiv og et innenfraperspektiv på menneskers tro. Ved å bestemme teologi slik forsøker Henriksen i denne boken å vise hvordan teologisk arbeid er ansvarlig overfor andre deler av vitenskapssamfunnet, og ikke kan lukke seg til mot innsikter i andre fag. Samtidig argumenterer han for at teologi i en tid preget av livssynspluralisme må gå inn i en aktiv diskusjon med alternative posisjoner. Det er bare ved å prøve egen posisjon mot alternativene at en både kan begrunne teologiske påstander, utøve selvkritikk og stå ansvarlig for hva en tror, på en måte som mennesker som ikke deler troen, også kan forstå eller ta stilling til. Pluralisme i teologiske spørsmål gir en positiv mulighet til å overvinne begrensninger og blinde flekker i egen posisjon. Samtidig understreker Henriksen at teologisk virksomhet er preget av de samme begrensninger som alle andre former for tenkning. Han argumenterer dessuten for at teologer må være åpne for at teologi kan preges av synd, og at selvkritikk er nødvendig også av den grunn. Teologi kan ikke være unndratt fra kritisk og etisk vurdering. Professor dr.theol. og dr.philos. Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi og religionsfilosofi ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, og professor II ved Høgskolen i Agder.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 168
ISBN: 9788245006179
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerPROLOG


DEL I TEOLOGI SOM TROENS SAMVITTIGHET
BOKENS HOVEDARGUMENTER
Teologien som universitetsfag

Teologi som kritisk vitenskap

Teologi må forstås ut fra hva den brukes til, og hvor den finnes

En kristen og moderne kontekst for teologi

Teologi som erfaringstydning og som åpning for nye erfaringer


GUD ELLER LEVD RELIGION?
Om teologiens kilder og språk, gjenstand og enhet

Teologi som tale om Gud

Schleiermacher: Teologi som en praktisk og positiv vitenskap, og som utfoldelse av troens selvbevissthet

Sideblikk: Om teologiens brukssammenhenger (dens pragmatiske karakter)

Schleiermacher om troens kilder og forankring

Wolfhart Pannenberg: Teologi som vitenskap om Gud

Konklusjon


TEOLOGI SOM GRAMMATIKK ELLER OFFENTLIG TALE?
Lindbeck om kjennetegn ved lære og læreavgjørelser

Tracy: Teologiens ulike offentlige arenaer


TEOLOGI SOM FRI OG KRITISK STREBEN ETTER SANNHET
Teologiens akademiske frihet som samvittighetsfrihet

Samvittighet og sannhet

Sannhet, rasjonalitet og normativitet


BIBELEN SOM TEOLOGIENS KILDE
Bibelens språk åpner for å forstå Guds virkelighet

Bibelen som åpenbaringsvitnesbyrd

Konstruksjon, koherens og økumenikk

Forståelse er å sette inn i problemsammenheng

Utfordring til offensiv kreativitet

Teologi som refleksjon og produksjon: konstruksjon og kontekst


OM DE ULIKE TEOLOGISKE FAGS BAKGRUNN OG FUNKSJON
Noen grunnleggende skjelninger for å forstå hva ulike teologiske disipliner gjør

Reformer fører til ytterligere fragmenteringDEL II TEOLOGI PÅ ENDELIGHETENS OG SYNDENS VILKÅR TIL KRITIKKEN AV TEOLOGISK FORNUFT
UFEILBARLIGHETENS FRISTELSE: INTRODUKSJON
Endelighet og synd


GENERELLE HERMENEUTISKE OG VITENSKAPSTEORETISKE PROBLEMSTILLINGER
Forholdet til autoritet og kilder for kunnskap - et sideblikk på den historiske utviklingen

Behovet for å overvinne en prinsippforankret teologi ("Beyond Foundationalism")

Fellesskapsforankret i stedet for prinsippforankret teologi? (Non-foundationalism eller postfoundationalism?)

Post-foundationalist (transversal) teologi: forankret i, men med kommunikasjon mellom, kontekster


TEOLOGI OG SYND
Om påtvunget endelighet

Konklusjon: Kritikkens kompetansebyggende funksjon


LITTERATUR