Tekstanalyse for samfunnsvitere

De fleste samfunnsvitere bruker tekst som en del av sitt datamateriale. Tekstanalyse som metode er likevel ofte noe innforstått. Hvordan gjøres analysen, hvilke premisser bygger analysen på og hvilke strategiske valg står forskeren overfor?


I Tekstanalyse for samfunnsvitere tar forfatteren for seg et knippe ulike teknikker for tekstanalyse som er vanlige i samfunnsvitenskapene i dag:diskursanalyse
idéanalyse
innholdsanalyse
retorisk analyse
kildegranskning

Hensikten er å få klarhet i hvor de ulike metodene kommer fra, hva slags forskningsspørsmål de er egnet til og hvordan de forholder seg til begreper som tolkning, kausalitet og generalisering. Les mer
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

  Kjøp NÅ - få 18 bonuskroner!

Om boka

De fleste samfunnsvitere bruker tekst som en del av sitt datamateriale. Tekstanalyse som metode er likevel ofte noe innforstått. Hvordan gjøres analysen, hvilke premisser bygger analysen på og hvilke strategiske valg står forskeren overfor?


I Tekstanalyse for samfunnsvitere tar forfatteren for seg et knippe ulike teknikker for tekstanalyse som er vanlige i samfunnsvitenskapene i dag:diskursanalyse
idéanalyse
innholdsanalyse
retorisk analyse
kildegranskning

Hensikten er å få klarhet i hvor de ulike metodene kommer fra, hva slags forskningsspørsmål de er egnet til og hvordan de forholder seg til begreper som tolkning, kausalitet og generalisering. Til slutt i boka diskuteres grensene mellom de ulike metodene, og muligheter for å kombinere dem.


2. utgave har fått flere av kapitlene omorganisert, det gis oppdaterte eksempler samt sammendrag og spørsmål til refleksjon etter hvert kapittel.

Fakta

Bla i boka