Meny
 
Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen.

Har du lyst til å lese mer? Her er mange gode grunner til å tilbringe mer tid i bøkenes verden.

Vet du hvorfor lesing er sunt? Lesing gir forsprang på skolen og i dagliglivet, men hvorfor har lesere også bedre helse?

 • Når du leser, senker kroppens stressnivå seg
  Å sette seg ned med en bok som fenger, gir en pause fra dagliglivet og hverdagens støy. Du konsentrerer deg om noe nytt og får ro. Når du blir oppslukt av boka, kobler du av fra tankene på jobb, familie og gjøremål, og du får mental stimulans. Forskere har målt effekten til å være på linje med yoga.
 • Når du leser, får du ny kunnskap
  Når du leser bøker, lærer du alltid noe nytt, enten det er en roman eller sakprosa. De som leser, blir også flinkere til å se en sak fra flere sider og kan lettere sette seg inn i andres situasjon i det virkelige liv.
 • Når du leser, sover du bedre
  Å lese i en papirbok før man legger seg til å sove gjør at hjernen går over i et annet modus og at man lettere faller i søvn. Skjermer, som tv, smarttelefon, e-bokleser og iPad har motsatt effekt.
 • Når du leser, husker du bedre
  Uten å tenke over det trener vi hukommelsen når vi leser. Historien bygges opp med karakterer, hendelser, hint og frampek som vi henter fram underveis i lesingen mens den veves sammen til en historie. Lesingen skaper nye bilder og minner i hodet og danner hele tiden nye «stier», eller koblinger, i hjernen. Bonusen er at vi trimmer og styrker koblingene vi har i tillegg, mens lesingen også forbedrer korttidshukommelsen og stabiliserer humøret.
 • Når du leser, får du større ordforråd
  Når du leser, øker du hele tiden ordforrådet ditt. I en bok blir du eksponert for et mye mer variert språk enn når du for eksempel ser på film eller tv.
 • Når du leser, forstår du mer
  Når vi leser bøker, utvider vi vår bevissthet og vår verden. Bøkene gir oss nye ideer og begreper å tenke med.
 • Når du leser, blir du mer analytisk
  Underveis i lesingen av en bok analyserer du automatisk og fortløpende detaljene som dukker opp i historien, og gjør deg opp en mening om hvor fortellingen går videre. Jo mer du leser, jo mer øver du opp evnen til å analysere og stille deg kritisk til det du blir fortalt.

 • Når du leser, både vekkes og stilles nysgjerrigheten
  Når du leser, kan du oppdage noe nytt du får lyst til å fordype deg i, og du kan få svar på noe du visste litt om, men ikke nok. Bøkene gir oss noe å tenke videre på.
 • Når du leser, blir du mer åpen for forandring
  Leseopplevelser kan påvirke hvordan du ser på deg selv og omgivelsene rundt deg. Lesing kan både gjøre det lettere å akseptere egen situasjon og være fornøyd med sånn som du har det, men også få deg til å se at forandringer kan være til det bedre. Bøker inspirerer til å gjøre positive endringer i eget liv.
 • Når du leser, minsker risikoen for alzheimer
  Eldre som leser jevnlig, har 2,5 ganger mindre sannsynlighet for å få sykdommen alzheimer enn de som ikke leser jevnlig. Når du fordyper deg i en bok, må hjernen jobbe og lage egne bilder, og du må holde tråden i historien så lenge lesingen varer.
 • Når du leser, blir du underholdt
  Boklesere kjeder seg aldri. Ved å alltid ha en bok for hånden kan du når som helst ta en pause fra ditt eget liv og oppleve noe helt annet. Lesing er min superkraft, har noen spøkefullt sagt; jeg kan forsvinne i en bok.
 • Når du leser, er du mindre alene
  Bøker kan være gode venner og godt selskap. Når du har en skikkelig god leseopplevelse, ønsker du ikke at den skal ta slutt, og mange av romanfigurene vi blir kjent med, befolker minnet vårt sammen med virkelighetens bekjentskaper.
 • Når du leser papirbok, stimuleres flere av sansene
  Siden menneskehjernen ikke er skapt for lesing, har mennesket tilegnet seg og utviklet evnen til å forstå bokstaver og tekst. Her spiller plasseringen av teksten på boksiden og ordenes utforming en rolle i oppfattelsen, sammen med papirets tykkelse og bokas taktilitet. Forskning viser at lesing av elektroniske bøker og papirbøker er ulik, og vi oppfatter bedre det vi leser på papir.

 

 

 

«En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på.»

Tor Åge Bringsværd

 

«Jeg tror noe veldig magisk kan skje når du leser en god bok.»

JK Rowling

 

«Jeg kan være ensom, men aldri alene. Ikke med en bok. Den er min trygghet, først og fremst det tror jeg. Å ha en bok å komme hjem til. En verden jeg kan gå inn i og derigjennom glemme meg selv.»

Liv Ullmann

 

«Det å skrive eller det å lese ... nærmere trolldom er det ikke mulig å komme.»

Tor Åge Bringsværd

 

«Uansett hvor jeg er: når jeg har en bok med meg, har jeg alltid et sted jeg kan være lykkelig.»

JK Rowling