Meny
Tipp og vinn!

Vi gjengir her deler av tre dikt, men hvem er poetene? Vi trekker fem heldige som får antologien Dikt for livet!
Svarfrist 12. september.

LYKKE

Hva lykke er?
-Gå på en gresgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggstikk
med doven eftertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevd kjærlighet.

MITT LILLE LAND

Mitt lille land
et lite sted, en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord

Ho tenker at dersom han siterer Søren
Kierkegaard ein einaste gong til, tømmer
ho vinglasset i skrittet på han, pakkar og
kjem aldri tilbake.