Min side Kundeservice Bli medlem

Bokklubbens policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vedtatt av De norske Bokklubbene AS’ styre (21.06.2023). Sist endret 08.06.2023.

Vår virksomhet

Vår virksomhet går ut på å tilrettelegge bokklubbmedlemskap som skal gi våre medlemmer leseglede ved å tilby primært bøker i tilgjengelige formater, og i tillegg også enkelte produkter og tjenester som bygger opp under medlemskapet. Bøker, produkter og enkelte tjenester kjøpes inn fra eksterne leverandører i Norge og utlandet, mens våre ansatte tilrettelegger og markedsfører medlemskap og bøker mm.

Våre prinsipper

De norske Bokklubbene arbeider for å at vår virksomhet skal utvise respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av bøker, andre varer og levering av tjenester, og sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vårt arbeid overfor våre leverandører

Vi arbeider løpende med aktsomhetsvurderinger av våre leverandører. Der vi anser at det foreligger risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi den enkelte leverandør redegjøre for sine egne vurderinger og sitt eget arbeid med å motvirke negative konsekvenser. 

Aktuelle leverandører vi har vurdert som vesentlige og viktige for Bokklubbens virksomhet, ber vi om å fylle ut et spørreskjema for å kartlegge hvordan de arbeider med å kvalitetssikre egen leverandørkjede.

Som et minimum forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere tar aktive grep for å sørge for en ansvarlig forretningspraksis. Med dette mener vi at de skal kunne dokumentere følgende:

At grunnleggende menneskerettigheter overholdes i hele leverandørkjeden

At alle ansatte i hele leverandørkjeden har reell organisasjonsfrihet

At det ikke benyttes noen form for tvangs- eller barnearbeid, eller andre arbeidsformer som utnytter svake grupper

At det arbeides aktivt med å sørge for at ingen ansatte i leverandørkjeden utsettes for diskriminering, inkludert at diskriminering ikke finner sted i ansettelsesprosesser

Disse punktene er inspirert av UN Global Compacts seks første prinsipper for et ansvarlig arbeidsliv.

Tiltak for å begrense eller stanse negative konsekvenser

Ved behov vil vi be om dokumentasjon for at leverandøren våre krav. Dersom vi ikke oppnår tilfredsstillende sikkerhet for at leverandøren oppfyller våre forventninger eller legger til rette for endringer som vi oppfylle dem, vil vi søke å erstatte enkeltleverandører med andre som kan gi oss slik sikkerhet.  

 

 

Logg inn

Handlekurv