Niels Fredrik Dahl: Mor om natten
Å lese er en livsnødvendighet, nesten like viktig som å puste.