Anne Holt: Presidentens valg
Å lese er en livsnødvendighet, nesten like viktig som å puste.