Meny
 
AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi - 
      Gerd Strand

AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

en grunnbok

Gerd Strand (Redaktør)

Denne boken ble utgitt første gang i 2004. Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Les mer
Vår pris
529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boken ble utgitt første gang i 2004. Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å revidere boken. Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende. Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). NK er ett av de 16 kompetansesentrene som hører til Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne diagnoser. NK drives av medisinsk divisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål på oppdrag fra Helse Sør-Øst. I tillegg til bokens redaktør, cand.polit. Gerd Strand, bidrar cand.psychol. Grete Bryhn, dr.scient. Solveig N. Ervik, cand.paed. Bjørgulv Høigaard, cand.psychol. Egil Midtlyng, cand.philol. Ståle Tvete Vollan, cand.med. Ebba Wannag og cand.psychol. Geir Øgrim.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 286
ISBN: 9788245008418
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 AD/HD - utredning, diagnostikk og behandling
Innledning

Om å stille en diagnose

Diagnosesystemer

Diagnostiske kriterier for AD/HD

Utredning

Hva er årsakene til AD/HD?

Forekomst av AD/HD

Tilleggsvansker - komorbiditet

Behandling av AD/HD

Forløp

Referanseliste


Kapittel 2 AD/HD-I: Oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet- en undergruppe av AD/HD
Betegnelser og historikk

Symptomer, forekomst, årsaker og forløp

Oppmerksomhetsvansker

AD/HD-I og hjernens styringsfunksjoner

Diagnoser som likner, og tilleggsvansker

Utredning og diagnostisering

Prognose: Hvordan går det med dem?

Tilrettelegging og behandling

Oppsummering

Referanseliste


Kapittel 3 Voksne med AD/HD
En gryende erkjennelse

Fra barn til voksen

Når voksne rar diagnosen

Endringer - en utfordring i studiet av voksne med AD/HD

Nevrokognitiv svikt hos voksne med AD/HD

Varighet av symptomer og forekomst av AD/HD hos voksne

Hvor utbredt er bruk av legemidler i behandling av voksne med AD/HD?

Symptomer endres med alderen

Mer forskning på suksessfaktorene

Utfordringer ved diagnostisering av voksne

Revisjon av kriteriene

En flertrinns beslutningsprosess

Kartleggingsskjema på norsk

Hva er hva? AD/HD og komorbide diagnoser

Skole og utdanning også aktuelt for voksne med AD/HD

Muligheter i arbeidslivet for voksne med AD/HD

Vekt på det positive

Viktig med bredt behandlingstilbud

Terapi under utprøvning

Referanseliste


Kapittel 4 Tourettes syndrom
Hva er Tourettes syndrom?

Hva er tics?

Forekomst

Kjønnsforskjeller

Oppdeling av Tourettes syndrom

Genetikk

Andre årsaker til tics?

Ledsagertilstander

Andre ledsagertilstander

Andre vanskeområder

Tourettes syndrom i voksen alder

Referanseliste


Kapittel 5 Narkolepsi
Den narkoleptiske tetrade

Påtrengende søvnighet og søvnanfall på dagtid

Søvn og narkolepsi

Forklaring - årsakssammenheng

Utredning

Forekomst og forløp

Livskvalitet

Referanseliste


Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging
Forutsetninger for god læring

Systemtiltak og evidensbasert kunnskap

Tilleggsvansker

Utfordrende atferd - atferdsvansker i skolen

Veiledning og bistand på ulike aldersnivå

Referanseliste


Kapittel 7 Medikamentell behandling
Generelle forhold

AD/HD

Tourettes syndrom

Narkolepsi

Referanseliste


Kapittel 8 Psykososiale støttetiltak og psykoterapi
Informasjon og holdninger

Evidensbasert psykoterapi

Konkrete behandlingsmetoder

Foreldretrening - PMT (parent management training)

CPS - collaborative problem solving

Sosial ferdighetstrening og kognitiv atferdsterapi (CBT) for impulsive barn

Multisystemisk terapi (MST)

PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen)

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved angstlidelser

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved depresjon

Eksponeringsterapi ved tvangslidelse (OCD)

Psykisk helsevern for barn, unge og voksne

Ulike behandlingstilbud

Referanser


Kapittel 9 Supplerende og alternative metoder i behandlingen av AD/HD - vurdering av evidens
Alternativ behandling, et overordnet perspektiv

Kosthold og dietter

Vitaminer og mineraler

Thyreoidea-forstyrrelser og bly

Kliniske konsekvenser

EEG-biofeedback (nevrofeedback)

Arbeidsminnetrening


Oppsummering

Referanseliste

Forfatterregister

Stikkordregister