Meny
 

Den kliniske samtalen

kommunikasjon og pasientbehandling

; Arnstein Finset

I denne boka tar forfatterne for seg lege/pasientforholdet ut fra individuelle og sosialpsykologiske synsvinkler med eksempler fra klinisk praksis. . Hva kjennetegner et godt terapeut/pasientforhold?. Hvorfor reagerer folk så forskjellig på sykdom?. Les mer
Vår pris
679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

I denne boka tar forfatterne for seg lege/pasientforholdet ut fra individuelle og sosialpsykologiske synsvinkler med eksempler fra klinisk praksis. . Hva kjennetegner et godt terapeut/pasientforhold?. Hvorfor reagerer folk så forskjellig på sykdom?. Hva er sykdomsadferd?. Hvordan kan man forklare placeboeffekten?Dette er noen av de mange spørsmål forfatterne belyser i denne boka.Denne 2. utgaven, som er ajourført og noe utvidet med nyere forskningsresultater, erberegnet for medisinstudenter, men vil også være viktig for psykologer,sykepleiere og andre grupper innenfor helsesektoren som har kontakt med ulike pasientgrupper.

Fakta

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 1 HVORFOR ER KOMMUNIKASJON VIKTIG?
En historie fra virkeligheten

Kommunikasjon kan læres

Verbal kommunikasjon

Ikke-verbal kommunikasjon

Makt og tillit


KAPITTEL 2 KARTLEGGING OG UNDERSØKELSE
Konsultasjonens funksjoner

Konsultasjonens faser og struktur

Etablering av kontakt

Den første samtalen

Høre hva pasienten har på hjertet

Om å bygge opp tillitsforholdet til pasienten

Kartlegge pasientens aktuelle problem

Kartlegge sykehistorien

Litt mer om intervjuteknikk

Vanlige feil ved intervjuer

Somatisk undersøkelse


KAPITTEL 3 TILLITSFORHOLDET MELLOM BEHANDLER OG PASIENT
Oppgaveorienterte og emosjonelle sider av behandler/pasientforholdet

Tillitsforholdet mellom behandler og pasient

Konsentrer deg om det som er viktig for pasienten

Om å benytte mulighetene til å vise empati

Intervjuing om følelsesladede temaer

Pasientens rolle i konsultasjonen


KAPITTEL 4 INFORMASJON OG BEHANDLING
Informere pasienten og iverksette en behandlingsplan

Redegjørelse for undersøkelse og behandling

Om å informere - et eksempel

Informasjon og råd til pasienten

Helseopplysning

Avslutte en konsultasjon


KAPITTEL 5 SYKDOMSATFERD
Informasjon eller benekting

Fantasier om sykdom

Kirurgiske inngrep

Fra frisk til syk

Samme sykdom - forskjellig sykdomsatferd

Forskjellige sykdommer - samme atferd

Hva bestemmer sykdomsatferden?

Attribusjonspsykologi

Kontrakt mellom pasient, lege og samfunn

Sykdomsatferd og smerter

Sykdomsatferd og sosial tilpasning

Sykdom som personlig svikt


KAPITTEL 6 LEGE/PASIENTFORHOLDET
Medisinstudiet - en teaterskole?

Normer som styrer legens selvbilde

Modeller for lege/pasientforholdet

Parsons' konsensusmodell

Freidsons konfliktmodell

Forhandlingsmodellen

Kvinner og menn - ulike som pasienter?

Det kliniske kollektiv

Henrik Ibsen om legerollen

Pasienttilfredshet

Etterlevelse av legens råd

Forbruk av legetid

Behandlingsresultat

Fysiologiske mål som avhengig variabel

Betydningen av lege/pasientforholdet for behandlingsresultatet


KAPITTEL 7 PLACEBOEFFEKTEN
Faktorer i helbredelsesprosessen

Pasienten

Terapeuten

Situasjonen

Placebo og terapiforskning

Placebo i moderne medisin

Kinesisk akupunktur - placebo?

Forberedelse og indoktrinering

Suggesjon og smerte

Psykoterapi og placebo

Motstand mot emosjonell forandring

Mirakelhelbredelser og placebo

Etiske aspekter ved bruk av placebo

Hvite løgner

Medisinens holdning til placebo

Alternativ medisin

Vurdering


KAPITTEL 8 BEHANDLER/PASIENTFORHOLDETS IRRASJONALITET
Pasientens holdning - overføring

Terapeutens holdning - motoverføring

Hvorfor følger ikke pasienten legens råd?

Sykdommen og behandlingens form

Legens person og praksis

Pasientens motstand

Legens ansvar

Kontakt og kommunikasjon

Hvem kontrollerer hvem?

Psykopatologi og kommunikasjon


KAPITTEL 9 SPESIELLE SITUASJONER OG VANSKELIGE TEMAER
Journalopptaket

Visitten

Samtale med pårørende

Samtale via tolk

Behandling per telefon

Om å formidle dårlige nyheter

Samtale om alkohol

Seksualanamnese


KAPITTEL 10 SPESIELLE PASIENTER
Den fødende

Den overvektige

Den fysisk funksjonshemmete

Den synssvekkete

Den hørselshemmete

Den "nervøse" pasient

Den nevrotiske sekundærgevinst

Den somatiserende pasient

Den alkoholavhengige

Den narkomane

Den deprimerte

Den suicidale

Den aggressive

Den engstelige

Den paranoide og schizofrene

Den psykisk utviklingshemmete

Den lidende

Den impulsive

Den arrogante

Den dramatiserende

Den kriserammete

Den trygdete

Vanskelige pasienter eller vanskelige forhold?

Hvordan bedre vanskelige forhold?


KAPITTEL 11 PÅ SYKEHUSET
Intensivavdelingen

Den døende


I dødens venteværelse
Den døendes bekymringer

Samvær med dødssyke


KAPITTEL 12 BARN OG SYKDOM
Kroniske sykdommer

Syke barn og behandlere

Barn på sykehus

Barnets forutsetninger

Sykehusinnleggelse i småbarnsalderen

Reaksjoner på sykehusopphold

Praktiske tiltak

Ulemper?


KAPITTEL 13 OM Å VÆRE BEHANDLER

LITTERATUR

ORDLISTE

STIKKORD