Hverdagsliv, barndom og oppvekst

teoretiske posisjoner og metodiske grep

Anne Jansen (Redaktør) ; Mona-Iren Hauge (Redaktør) ; Agnes Andenæs (Redaktør)

Boka kan leses som en fagbok både om kvalitative forskningsmetoder og om temaet familieliv, barndom og oppvekst. Vi får presentert sammenhengen mellom teoretisk forståelse, metodiske framgangsmåter og innholdskunnskap. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 31.05.19

Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 31.05.19

Om boka

Boka kan leses som en fagbok både om kvalitative forskningsmetoder og om temaet familieliv, barndom og oppvekst. Vi får presentert sammenhengen mellom teoretisk forståelse, metodiske framgangsmåter og innholdskunnskap. Resultater fra en undersøkelse er uløselig knyttet til hvilke framgangsmåter som er brukt, og det er en utfordring for forskeren å være tydelig på hvordan egen teoretiske forståelse blir med inn i forskningen.
Forfatterne legger særlig vekt på hvordan de har gått fram i analyseprosessen, og de viser fram metodiske tilnærminger som er fortolkende og teoretisk informerte. De fleste kapitlene er basert på utforsking av hverdagslivet, gjerne ved hjelp av et livsformsintervju, og perspektivene som informerer analysene, er kulturpsykologiske. Temaene som utforskes, er foreldreskap, oppvekst, skoleliv og familieliv, både det «vanlige» / upåfallende og det som vekker bekymring.
Boka retter seg mot studenter på helsefaglige, sosialfaglige og samfunnsfaglige utdanninger. Også profesjonsutøvere som møter barn, unge og familier i ulike livssammenhenger, vil ha glede av kunnskapen som kapitlene byr på.
Anne Jansen er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet, der hun underviser i psykologi og kvalitativ forskningsmetode på bachelorprogrammet i barnevern.
Agnes Andenæs er professor ved Psykologisk institutt, UiO, der hun underviser i kvalitative forskningsmetoder.
Øvrige bidragsytere omtales i boken: Liv-Mette Gulbrandsen, Mona Iren Hauge, Margareta Hydén, Hanne Haavind, Ann Phoenix, Anita Sundnes, Dorte Marie Søndergaard, Oddbjørg Skjær Ulvik.Fakta