Den nye kultursosiologien

kultur som perspektiv og forskningsobjekt

Dette er en bok om kultursosiologi som perspektiv og som forskningsfelt. Den presenterer de sentrale teoriene i kultursosiologien, viser hva som kjennetegner den i dag og introduserer de sentrale faglige diskusjonene. Les mer
Vår pris
289,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 01.07.19

Vår pris: 289,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 01.07.19

Om boka

Dette er en bok om kultursosiologi som perspektiv og som forskningsfelt. Den presenterer de sentrale teoriene i kultursosiologien, viser hva som kjennetegner den i dag og introduserer de sentrale faglige diskusjonene. Forfatter Håkon Larsen viser hva er som er nytt i «den nye kultursosiologien» gjennom å se de nye perspektivene opp mot hverandre, og i relasjon til forskningstradisjonene de bygger på og bryter med. Gjennom eksempler fra egen forskning viser han hvordan perspektivene kan anvendes i empiriske analyser.

Andre utgave av boka er gjennomgående revidert og oppdatert med den siste utviklingen i kultursosiologien.

Sagt om førsteutgaven av boka:

«Interessant for alle som ønsker seg et bedre begrepsapparat for å tenke omkring hvordan kultur i bredeste forstand preger samfunnet vårt».
Knut Olav Åmås, Aftenposten

«En utmärkt startpunkt för en universitetskurs i kultursociologi. Om undervisningen anpassas, är den brukbar på alla nivåer. Den utgör också en teoretisk aptitretare».
Mats Trondman, Sosiologi i dag

«En kort og oversiktlig innføring i ulike retninger innenfor kultursosiologien med Bourdieu som omdreiningspunkt, som bør være av interesse for mange aktører i kunstfeltet».
André Gali, Kunstforum

Fakta