Meny
 

Det er språket som bestemmer!

læring og språkutvikling i grunnskolen

Louise Bjar (Redaktør) ; Hilde Strømsnes (Oversetter)

Serie: LNUs skriftserie 171

Læring og kunnskapsutvikling i grunnskolen bygger på et språklig grunnlag elever leser og skriver for å lære, både når de jobber individuelt og i grupper. Muntlig, men også skriftlig språk, blir dermed de verktøyene som er forutsetningen for all undervisning. Les mer
Vår pris
469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Læring og kunnskapsutvikling i grunnskolen bygger på et språklig grunnlag elever leser og skriver for å lære, både når de jobber individuelt og i grupper. Muntlig, men også skriftlig språk, blir dermed de verktøyene som er forutsetningen for all undervisning. Boken tar blant annet opp emner som tale og samtale, flerspråklig utvikling, lesing, sjangerskriving, tekstanalyse, møte med læreboktekster, datamaskinen som verktøy for lesing og skriving samt lese- og skrivevansker.
Louise Bjar har erfaring som høyskolelektor og er forlagsredaktør i det svenske forlaget Studentlitteratur med ansvar for allmennlærerutgivelse

Fakta

Innholdsfortegnelse
Presentasjon
Bokas kapitler

Bokas forfattere


1 Språket er huset vi bor i
Litteratur


2 Lesekompetanse på 3. og 4. klassetrinn
Lesekompetansens betydning for individet og samfunnet

Lesekompetanse, eller Reading Literacy

Leseforståelsesresultater på 3. og 4. klassetrinn

Endringer i leseforståelse over tid

Litteratur


3 Med andre ord i bagasjen
Møtet med ett eller flere språk i barndommen

Språkutvikling - en kreativ prosess

Ordforrådet i første- og andrespråket

Læringens språklige dimensjoner

Læring i ulike domener

Språklig variasjon

Litteratur


4 Baksnakking, krangling og sjikanering
Vennekulturer og interaksjon i vennegrupper

Gutter, baksnakking og identitetsarbeid

Jenter, regelleker og krangling

Gutter, sjikanering og flerspråklighet

Avsluttende diskusjon

Litteratur


5 Tale er gull!
Jeg må få fortelle

Samtale og problemløsing

Å snakke sammen er også å lytte

Å snakke foran andre

Tale i skrift

Oppsummerende refleksjoner

Litteratur


6 Elever som tekstressurser i møtet med skriftspråklige tekstverdener
Elever som tekstressurser i tekst- og kunnskapsbygging

Didaktiske refleksjoner

Stadig mer avansert og selvstendig tekstbygging i skriving

Sluttord

Litteratur


7 Tekstbevegelighet - hvordan elever snakker om egne og andres tekster
Tekstbevegelighet - å vise kontakt med teksten

Tendenser for tekstbevegelighet på 5. og 8. klassetrinn

Oppsummerende diskusjon

Litteratur


8 Lese som rennende vann - om leseforståelse og språkvansker
Lese for å lære

Videregående skole

Jenter med språkvansker

Sluttord

Litteratur

Appendiks


9 Lesing og boksamtaler på mellomtrinnet
Møtet mellom teksten og leserne

Forskere om lesingen på mellomtrinnet

Boksamtale på 6. trinn

Kjønnsstereotyp lesing?

Elevene om hva boksamtale er bra for

Litteratur


10 Lese- og skrivepraksiser foran dataskjermen
Digital kompetanse som mål for utdanningspolitikken

Lese- og skrivepraksiser - innsikt fra sosiokulturell teori

Seksti prosent bruker Internettet en gjennomsnittsdag

Hypertekstlesing, informasjonssøking og nettprat

Sluttord

Litteratur


11 Sjangerskriving i ungdomsskolen: fortelling er ikke nok
Innledning

Å fortelle og argumentere

Kritikken av friskrivingsideologien

Sjanger som prosjektarbeid

På vakt mot sjangerformalismen

Litteratur


12 Å analysere elevtekster
Talespråk og skriftspråk

Hva er en god tekst?

Kognitive krav i skriveprosessen

Tekstanalyse

Avsluttende diskusjon

Litteratur


13 Språkvansker hos skolebarn
Muntlige og skriftlige språkproblemer

Tilnærming og undervisning

Språkproblemer fra et individuelt perspektiv

Språkproblemer fra et klasseromsperspektiv

Oppsummering

Litteratur


14 Skriftspråklig utvikling og dysleksi
Tidlig språkutvikling og hvordan den er relater til skriftspråket

Sammenheng mellom språk og senere lese- og skrivelæring

Den tidlige lese- og skrivelæringen

Den alfabetiske fasen

Årsaker til spesifikke lese- og skrivevansker / dysleksi

Oppsummering

Litteratur


15 Flerspråklighet og lese- og skrivevansker
Tospråklig lese- og skriveutvikling

Litteratur


Saksregister