Meny
Afasi - Marianne Lind

Afasi

et praksisrettet perspektiv

Marianne Lind (Redaktør) ; Line Haaland-Johansen (Redaktør) ; Monica I. K. Knoph (Redaktør) ; Eli Qvenild (Redaktør)

Boka tar for seg logopedisk arbeid med afasirammede. Den drøfter aktuelle temaer innenfor afasirehabilitering fra et teoretisk perspektiv og inneholder også åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med afasirammede. Les mer
Vår pris
310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boka tar for seg logopedisk arbeid med afasirammede. Den drøfter aktuelle temaer innenfor afasirehabilitering fra et teoretisk perspektiv og inneholder også åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med afasirammede.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Novus
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 240
ISBN: 9788270995943
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord
Forfatterpresentasjoner

Hva handler boka om?


KAPITTEL 1 Afasi og afasirehabilitering
Afasi - språkvansker etter en ervervet skade i hjernen

Tilleggsvansker ved afasi
Lammelser

Synsfeltutfall

Dysartri

Apraksi

Andre kognitive vansker


Ulike innfallsvinkler til afasirehabilitering
Nevropsykologisk tradisjon

Kognitiv nevropsykologisk tradisjon

Psykososial tradisjon


Ulike syn på rehabilitering
Reaktivering, reorganisering og kompensering

Direkte og indirekte tiltak


Rett til rehabilitering

Hva er god afasirehabilitering?

Litteratur


KAPITTEL 2 Kartlegging og dokumentasjon i afasilogopedisk praksis
Habilitering og rehabilitering

Hva handler dette kapitlet om?

Hvorfor bør vi dokumentere praksisen vår?

Hva er vanskene? Ulike former for kartlegging

Generelle afasitester og screeningtester

Språktester

Kartlegging av kommunikasjonsevne

Kartlegging av psykososiale faktorer

Uformelle oppgaver i kartlegging og dokumentasjon

Lyd- og videoopptak i kartlegging og dokumentasjon

Hvilke endringer skjer og hvorfor?

Praktikeren som forsker?

Litteratur


KAPITTEL 3 Barn med ervervet språkskade
Barns språk etter ervervet hjerneskade
Hva skiller barn fra voksne?

Plastisitet og sårbarhet

Hvordan går det i det lange løp?


Kartlegging og tiltak
Kartlegging

Tiltak


Kunnskap om ervervet hjerneskade

To eksempler: Petter og Adrian

Noen ord til slutt

Litteratur


KAPITTEL 4 Eldre afasirammede på institusjon: spesielle utfordringer
Eldreomsorgen før og nå

Logopedisk hjelp til eldre i institusjon

Grenseområder mellom afasi, demens og normal aldring

Kommunikasjonssvikt hos eldre

Pragmatisk tilnærming

Helse som en forutsetning for livskvalitet i eldre år

Litteratur


KAPITTEL 5 Afasi og tospråklighet
Tospråklighet

Kulturelle forskjeller

Basismønstre for vansker og for bedring
Vanskemønstre

Bedringsmønstre


Kartlegging
Kartlegging av to språk


Bruk av tolk og personer uten tolkekompetanse

Bilingual Aphasia Test

Tiltak for tospråklige personer med afasi

Språklig overføring

Avsluttende betraktninger

Litteratur


KAPITTEL 6 "Vent litt, nå er det min tur!" Bruk av grupper i afasirehabilitering
Innledning

Historikk om grupper

Hva er en afasigruppe?

Forhold mellom grupper og individuell oppfølging

Praktisk tilrettelegging

Innhold og arbeidsformer

Gruppeprosess

Lederens innvirkning på gruppas interaksjon

Hva er aktiv deltakelse?

Hvordan kan man reparere samtaler?

Dokumentasjon

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 7 Afasi og kommunikasjonshjelpemidler
Alternativ og supplerende kommunikasjon

Kommunikasjonshjelpemidler

Symbolsystem

No-tech, low-tech og high-tech

Lavteknologiske løsninger
Organisering av innholdet


Høyteknologiske løsninger
Enkel høyteknologi

Avanserte løsninger med dynamisk skjerm

Forutsetninger for bruk av høyteknologiske løsninger


Kognitiv funksjon

Siste utvei?

Bruk av kommunikasjonshjelpemidler i Norge

Oppfølging av den afasirammede

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 8 En kasusstudie av afasi i tidlig fase
Innledning

Tore blir rammet av slag

Kartlegging

Behandling
Foreløpige resultat av auditiv trening

Andre oppgaver

Evaluering


Utskrivning og videre behandling
Videre logopedbehandling

Skriving

Lesing

Auditiv forståelse

Oppgaver for å måle fremgang


Kommunikasjon

Retesting og avslutning

Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 9 "Kristian, kan du gi meg bilde av en gassgrill?" Constraint induced språkterapi (CIST)
Hva er CIST?

Introduksjon av Kristian

Kartleggingsprosessen

Gjennomføringen av CIST

Resultater av CIST-treningen

Refleksjoner

Hvordan går det med Kristian?

Litteratur


KAPITTEL 10 Ordmobilisering: eksempler fra et undervisningsforløp
Afasi innebærer alltid leting etter ord

Rehabilitering ved ordleting

Ulike tiltak ved ordleting
Kompensatoriske tiltak

Tiltak med fokus på reparasjon og relæring


Beskrivelse av Karls afasi i tidlig fase

Beskrivelse av Karls afasi ved undervisningsstart
Spontantale og ordmobiliseringsvansker

Skriftlig formulering


Hva slags type tiltak og oppgaver er brukt i arbeidet med Karl?

Undervisningen

Fortsatt vansker, men god bedring

Karls egen opplevelse av bedring

Litteratur


KAPITTEL 11 "Jeg vil prate mye, jeg..." Logopedisk arbeid med en mann med afasi og taleapraksi
Hvem handler dette kapitlet om?

Situasjonen før undervisningen tok til

Åpen for forslag - om timeplanleggingen, målsettinger og undervisningsforløpet

Beskrivelser av oppgavetyper som ble brukt

Oppgaver for å bedre persepsjon og produksjon av egen tale

Oppgaver med fokus på språk, fortelling og samtale

Refleksjon rundt oppgaver og innfallsvinkler

Situasjonen før og etter undervisningen

Hva skjedde? Avsluttende betraktninger

Litteratur


KAPITTEL 12 "20 spørsmål" som kommunikasjonstrening i ei afasigruppe
Afasigruppa

Ottar

20 spørsmål

Eksempler fra gruppa

Ottars utvikling og mine pedagogiske vurderinger

Noen generelle betraktninger

Litteratur


KAPITTEL 13 Det er ikke nok med en talemaskin - refleksjoner knyttet til en kasusstudie
Innledning

Kort introduksjon av Ola

Kartlegging av kommunikativ kompetanse

Valg av kommunikasjonshjelpemiddel

Tilpasning

Opplæring og trening
Eksperimentering og drill

Trening av kommunikative ferdigheter

Samtalemønstre

Simulering av kommunikasjon

Kommunikasjonshjelpemidlet integrert i vanlige treningsoppgaver


Utprøving og oppfølging

Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 14 Afasi - en utfordring for hele familien
Språket er ikke en selvfølge for alle

Siv fikk hjerneslag

Språkskaden

Samarbeid med pårørende

Den viktige samtalen

Logopedens dilemma

Samarbeidet med ektefellen

Det nye livet

Litteratur


KAPITTEL 15 "Man lærer seg jo å leve dette livet også..." Kan livskvalitet påvirkes gjennom bruk av Støttet samtale?
Innledning

Livskvalitet som mål i rehabiliteringen

Tiltaket

Evaluering av tiltaket

Måling av livskvalitet

SAQOL-39

Resultater

Refleksjoner

Litteratur