Meny
Samhandling i helsetenesta - Ragnhild Hellesø

Samhandling i helsetenesta

; Randi Opheim

I dagens helseteneste er det mange aktørar, instansar og organisatoriske nivå som må samhandla for å skapa gode og samanhengande helsetenester for pasientane. I dette komplekse landskapet treng sjukepleiarar kunnskap som sikrar at pasienten opplever kontinuitet og kvalitet. Les mer
Vår pris
319,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 319,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

I dagens helseteneste er det mange aktørar, instansar og organisatoriske nivå som må samhandla for å skapa gode og samanhengande helsetenester for pasientane. I dette komplekse landskapet treng sjukepleiarar kunnskap som sikrar at pasienten opplever kontinuitet og kvalitet.

I boka viser forfattarane kor utfordrande samhandling med aktørar frå ulike kunnskapsfelt i ulike delar av helsetenesta kan vera, men også kva organisatoriske verkemiddel sjukepleiarar kan dra vekslar på i arbeidet sitt. Forfattarane gjer greie for kva fagleg ansvar sjukepleiarar har i ulike samhandlingskontekstar, og kva det organisatoriske arbeidet kan innebera meir konkret. Her står informasjonssystem, koordinering og organiseringsarbeid sentralt, og lesarane vert presenterte for verktøy som dei kan bruka i arbeidskvardagen.

Sentrale spørsmål i framstillinga er kva kunnskap og kompetanse som skal til for å skapa gode og samanhengande helsetilbod til pasientane. Forfattarane brukar konkrete eksempel for å gjere stoffet relevant, og ei blanding av praktiske og reflekterande oppgåver er med på å aktivisere studentane.

Ragnhild Hellesø er sjukepleiar og professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Ho har vore opptatt av samhandling i helsetenesta frå klinisk erfaring og gjennom forskinga si. Ho har leia fleire store forskingsprosjekt om samhandling og digitalisering i helsetenesta.

Randi Opheim er sjukepleiar og forskar ved Oslo universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Ho har lang klinisk erfaring frå spesialisthelsetenesta med pasientopplæring og oppfølging av pasientar med kronisk sjukdom og med klinisk helseforsking.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Samlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 136
ISBN: 9788234003110
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger