Meny
 
Hun sitter jo bare der! - 
      Ingrid Lund

Hun sitter jo bare der!

om innagerende atferd hos barn og unge

Denne boka gir et innblikk i hvordan innagerende elever og deres lærere opplever skolehverdagen. Den bygger på erfaringer, samtaler og refleksjoner med elever og lærere og har som mål å øke forståelsen for denne gruppen elever, som ofte blir borte i alt og alle som krever plass med en høyere stemme og spissere albuer. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne boka gir et innblikk i hvordan innagerende elever og deres lærere opplever skolehverdagen. Den bygger på erfaringer, samtaler og refleksjoner med elever og lærere og har som mål å øke forståelsen for denne gruppen elever, som ofte blir borte i alt og alle som krever plass med en høyere stemme og spissere albuer. Forfatteren drøfter erfaringene sine i forhold til tilknytnings- og relasjonsteori, og på bakgrunn av dette gir hun metodeforslag både på individ- og systemnivå. Selv om mange av problemstillingene er rettet inn mot skolen, har boka relevans for alle som på en eller annen måte har kontakt med innagerende barn og unge. Den er også rettet mot studenter ved høyskoler og universiteter som utdanner seg til arbeid med mennesker, enten det er grunnutdanninger innenfor helse- og sosialfag og pedagogikk eller videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Ingrid Lund er høyskolelektor, spesialpedagog og familieterapeut og arbeider ved Fakultet for pedagogikk på Høgskolen i Agder. Hun har bred erfaring fra grunnskolen og barne- og ungdomspsykiatrien og driver også kurs- og veiledningsvirksomhet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 139
ISBN: 9788245001341
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 14 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerVi ser dem i skolegården

Kapittel 1 1 feltet mellom teori og praksis
Teori og praksis hånd i hånd

Hva jeg ønsker å få vite mer om


Kapittel 2 Ulike perspektiver på innagerende adferd
Innagerende atferd


Kapittel 3 Tilknytningens betydning
Økt forståelse for innagerende adferd

Tilknytningsteorier

Bowlby og Ainsworth

Daniel Sterns nyere tilknytningsteori

De fem selvopplevelsene og relasjonsområdene

1.Det gryende selvet (0-2 mnd.) - Følelsenes verden

2.Kjerneselvet (2-6 md.) - Den nære sosiale verdenen.

3.Det subjektive selvet (7-15 md.) - Sinnelandskapets verden

4.Det verbale selv (15-18 md.) - Ordenes verden

5. Det narrative selvet (3-3 1/2 år) - Historienes verden


Kapittel 4 Å tre frem
Ungdom og identitet

Ulike sosiale identiteter


Kapittel 5 Dialektisk relasjonsteori
Den filosofiske bakgrunnen for en dialektisk relasjonsforståelse

Eksistensialismen

Enverdenstanken

Enverden og relasjon

Opplevelsen av å ikke høre til

Å tørre å møte usikkerheten i seg selv

Å bli meg selv

Reifisering

Subjekt-objekt- og subjekt-subjekt-relasjonen

Når elevsynet vårt utfordres i møtet med de innagerende elevene

Lærerens makt og avmakt

Selvrefleksivitet i lærerrollen

Hvordan utvikles selvrefleksivitet?

Anerkjennelse

Lytting

Å tåle andres opplevelse

Anerkjennelsen i møtet med de innagerende elevene

Anerkjennelsens kunst


Kapittel 6 Tiltak
"Men, hva gjør vi da?"

Lærer-elev

Å se eleven

Når det ikke lykkes

Samtalen

Elev-elev

Vennskap

Grupper for de innagerende elevene

Rollespill som metode

Foreldresamarbeid

Samarbeid mellom systemer

Tverrfaglig samarbeid

Når vi ikke klarer alt selv

Kunsten å finne den rette balansen


Kapittel 7 Avsluttende refleksjon
Elevenes opplevelse av skolehverdagen

Lærernes opplevelse av de innagerende elevene i skolen


Litteraturliste