Meny
 
Med åpne øyne - 
      Hilde Larsen Damsgaard

Med åpne øyne

observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd

Hva gjør vi når kjeft ikke hjelper? Med åpne øyne handler om de krevende møtene mellom elever og lærere i skolen, og om de konstruktive mulighetene man har i møte med problematferd. Når voksne blir oppgitt over barn og unge, er kjeft en vanlig reaksjon. Les mer
Vår pris
549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hva gjør vi når kjeft ikke hjelper? Med åpne øyne handler om de krevende møtene mellom elever og lærere i skolen, og om de konstruktive mulighetene man har i møte med problematferd. Når voksne blir oppgitt over barn og unge, er kjeft en vanlig reaksjon. Forfatteren forteller om hva vi kan gjøre istedenfor å kjefte. Hun beskriver konkrete forslag og presenterer ulike tiltak som kan bidra til å redusere den negative atferden hos enkeltelever og i klasser.

Hilde Larsen Damsgaard viser hvordan man kan ta i bruk observasjon som et hjelpemiddel til å innhente og bearbeide informasjon. Hun tar også opp tema som skoleutvikling og analyse av skolens virksomhet. Det aller sterkeste kortet vi som voksne har, er å møte elevene med respekt for deres egenart, også når den ikke bekommer oss vel. Det forutsetter at vi er villige til å utsette både oss selv og skolesystemet for et kritisk blikk.


Hilde Larsen Damsgaard har embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring med forskning, skoleutvikling, foredragsvirksomhet og veiledning innenfor området atferdsvansker.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 248
ISBN: 9788202230005
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

INNLEDNING
Om å se - også med elevenes øyne

Bokens perspektiv

Bokens oppbygningDEL 1 GRUNNLAG FOR OBSERVASJON
1 Dilemmaer og muligheter - refleksjoner om utfordringer i skolen
Et system med tilpasningsvansker?

En skole for alle?

Skolens idealbilde og dagens elever

En aktiv elevrolle

Hvem passer skolen for?

Endring i skolen

Motstand og barrierer

Et felles anliggende

Skolens flertydige funksjon

Hopp og sprett-tendensen

Observasjonens muligheter


2 Hva er egentlig atferdsvansker?
Ulike former for atferdsvansker

Teoretiske perspektiver på atferdsvansker

Normalitet og avvik

En behavioristisk forståelse

Teorien om rasjonelle valg

Kognitiv teori

Humanistisk perspektiv

Økologisk tenkning og systemteori

Språkbevissthet

Ulike betegnelser

Ulike definisjoner av atferdsvansker


3 Atferdsvansker som et skoleanliggende
Makt og avmakt

Fra egenskapsbeskrivelser til handlingsbeskrivelser


4 Observasjon som verktøy i skolen
Observasjon og kartlegging

Observasjon og tolkning-kravet om objektivitet

Observasjon i skolenDEL 2 OBSERVASJONSOMRÅDER. Hva bør vi observere?
5 Organisering og struktur
Observasjon av klassen og enkeltelever i klassen

Observasjonsspørsmål

Drøftingsspørsmål

Tiltaksområder

Struktur og forutsigbarhet

Plassering

Beskjeder

Planer, oppgaver og lekser

Hjelpemidler

Oppstart av timer og skifte av aktiviteter

Pusterom


6 Faglig innhold, arbeidsformer og elevdeltagelse
Observasjon av klassen og enkeltelever i klassen

Observasjonsspørsmål

Drøftingsspørsmål

Tiltaksområder

Læring og pensum

En elevaktiv skole

Utvikling av ny kompetanse

Rom for ulikhet.Individuell tilrettelegging

Etablering av grupper


7 Klassemiljø og samspill
Observasjon av klassen og enkeltelever i klassen

Observasjonsspørsmål

Drøftingsspørsmål

Tiltaksområder

Hva slags spørsmål stiller vi?

Ironi

Et trusselfritt språk

Bryte negative relasjoner

Sosial kompetanse

Hvordan vil vi ha det sammen?

Skolens og klassens regler

Å ta i bruk andre arenaer

Arbeid mot mobbing

Alternativt gruppearbeid

Friminuttene


8 Den vanskelige atferden
Observasjon av klassen og enkeltelever i klassen

Observasjonsspørsmål

Drøftingsspørsmål

Tiltaksområder

Samtale

Beskrive den ønskede atferden

Forsterkning og belønning

Positiv tilbakemelding, oppmerksomhet og oppmuntring

Ignorering og avledning

Logiske konsekvenser fremfor tilfeldig straff

Signaler

Kognitiv atferdsmodifikasjon og selvinstruksjon

ART (aggression replacement training)

Realistiske avtaler

"Time out" og "Time in"

Alternativ opplæring


9 Lærerens reaksjon på uønsket atferd. Hvordan virker det vi gjør?
Observasjon av klassen og enkeltelever i klassen

Observasjonsspørsmål

Drøftingsspørsmål

Tiltaksområder

Unngå stigmatisering

Evaluere skolens virksomhet

Fokusere på det som fungerer og to vare på de gode eksemplene

Å lære av det som ikke fungerer bra

Prioritere hva man skal reagere på

Være i forkant

Vurdere virkningen av egne reaksjoner og unngå mer av det som ikke virker


10 Det viktige helhetsbildet - kartlegging av elever
Sterke sider, trivsel og interesser

Kartleggingsspørsmål

Faglig og sosial funksjon

Kartleggingsspørsmål

Vansker

Kartleggingsspørsmål

Tiltaksområder

Mestringsopplevelser

Elevens ressurser og interesser

Funksjonsprofil

Samarbeidstrening

Se de "usynlige" elevene

Finne ut av elevens eventuelle mestringsstrategier

Stille realistiske krav

Se sammenheng mellom andre vansker og problematferdDEL 3: OBSERVASJONS- OG KARTLEGGINGSMÅTER, BEARBEIDING AV OBSERVASJONER
11 Hvordan observerer vi?
Logg eller iakttagelsesprotokoll

Løpende protokoll

Minuttobservasjon

Atferdsregistrering

Atferdsanalyseskjema

Sosiogram

Videoopptak

Intervju og samtale med elever og foreldre

Kartlegging (IOP)


12 Hva gjør vi med det vi ser?
Samarbeidets betydning

Den viktige skoleledelsen

Bearbeiding av observasjoner

Bearbeidingsmodellen

Beskrivelse av trinnene i bearbeidingsmodellen

Tiltakskart

Det viktige blikket


LITTERATUR