Meny
 
Resiliens i skolen - 
      Maila Inkeri Olsen
    
      Karen Marie Traavik

Resiliens i skolen

om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge : teori og tiltak

; Karen Marie Traavik

Hvorfor klarer noen elever seg bra på tross av en vanskelig oppvekst? Forfatterne tar utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Sitater fra disse livshistoriene gjennomsyrer boka og gjør den levende og leservennlig. Les mer
Vår pris
439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Hvorfor klarer noen elever seg bra på tross av en vanskelig oppvekst? Forfatterne tar utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Sitater fra disse livshistoriene gjennomsyrer boka og gjør den levende og leservennlig.
Boka har et spesielt fokus på skolen og lærernes rolle med hensyn til å se elever som sliter. Sentralt her står det å lete etter ressurser og sterke sider for å styrke elevenes selvoppfatning og livsmestring.
Boka er delt opp i en teoridel og en tiltaksdel. I teoridelen presenteres teori om resiliens, risiko- og resiliensfaktorer, kjennetegn ved risikobarn og ved resiliente barn. Videre omtales den sentrale betydningen som «den gode lærer», «den gode samtale» og et godt skole hjem-samarbeid har for utsatte elevers resiliente utvikling. I tiltaksdelen presenteres ulike tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling, til tross for at de har vært utsatt for risiko.
Maila Inkeri Olsen arbeider som lærer og avdelingsleder ved en sosialmedisinsk institusjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole.
Karen Marie Traavik arbeider som sosialpedagogisk rådgiver.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 219
ISBN: 9788245007350
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL I Teori
KAPITTEL 1 Livshistorier
Anne

Cecilie

Ola

Sigurd

Ali


KAPITTEL 2 Hva er resiliens?
Hva innebærer en resilient utvikling?
SOC - Sence of Coherence

Bestyrkning ("empowerment")

Resiliensfaktorer og -prosesser

Kompensasjonsmodellen

Beskyttelsesmodellen

Herdingsmodellen


Hva innebærer det å "ha klart seg bra"?

Hva kjennetegner risikobarn?
Risikosituasjonens alvorlighetsgrad

Hvilke risikofaktorer har informantene vært eksponert for?


Hva kjennetegner de resiliente barna?
Individuelle resiliensfaktorer

Tro på egne krefter (self-efficacy)

Selvfølelsen: Selve grunnmuren

Temperament

Mestring

Hjelpsøkende atferd (affiliation)

Attribusjon

Trygg tilknytning og gode relasjonerKAPITTEL 3 Om å identifisere elever i risiko
Hva bør vi se etter?
Hvilke årsaker kan atferdsvanskene i den norske skole ha?


Problematferd i skolen
Utagerende problematferd

Reaktiv og proaktiv aggresjon

Innadvendt problematferd

Mobbing og skolevegring

De stille barna - de voksnes ansvar

Kartlegging av awikende elevatferd
DEL II Hvordan kan skolen legge til rette for at utsatte elever skal få en resilient utvikling?
KAPITTEL 4 Forebyggende tiltak og tidlig intervensjon
Forebygging av psykiske helseproblemer
Tidlig intervensjon og spesialundervisningKAPITTEL 5 Den gode Iærer
"Hyrde og gartner"

Hva kjennetegner den gode lærer?
Relasjonsperspektivet

Det sosiale-emosjonelle perspektivet

Undervisningsperspektivet

Klasse- og læringsmiljø

Hvordan kan vi lære elevene å fiske?

Om livsmestring som resiliensfaktor

Læreren som støttestillas for elevens læring og utvikling

Den reflekterte lærer

Trivsel som resiliensfremmende tiltak

En modell for kartlegging og analyse av risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og tiltak

Kunnskaper om hvordan barn skal ha det, og hvor det kan søkes hjelpKAPITTEL 6 Den gode samtalen
Det menneskelige møtet: Relasjonskompetansens kjernekvalitet

Den gode samtalen - hva er det?
Det personlige språket: Nærværende, inspirerende og ikke-dømmende


Hvordan. lytte slik at barnet snakker, og snakke slik at det lytter?
"Følelseshjernen" og "språkhjernen"


Om anerkjennelse

Empatisk kommunikasjon

Mentalisering: en viktig sosial kompetanse. Å se seg selv utenfra og den andre innenfra

Mentaliseringstrening som forebyggende tiltak


KAPITTEL 7 Samarbeid hjem-skole
Hvilken betydning har et godt samarbeid mellom hjem og skole for at utsatte elever skal få en resilient utvikling?

Hvilke nasjonale mål eksisterer for samarbeidet mellom hjem og skole?

Hva sier forskning om samarbeidet mellom hjem og skole?

Godt samarbeid - hva er det?

Hva kjennetegner god kommunikasjon?
Ekspert eller reflektert praktiker?

Relasjonskompetanse i hjem-skole-samarbeid

Det menneskelige møtet: En ytre konversasjon eller en ekte dialog?


Godt samarbeid mellom skole og hjem gir optimal læring og utvikling for eleven
Dilemmaer i hjem-skole-samarbeidetAvsluttende kommentarer
Lenker

Spørretjenester på nett

Telefon


Referanser

Stikkordregister