Meny
 
Skolen og de utfordrende elevene - 
      Terje Overland

Skolen og de utfordrende elevene

om forebygging og reduksjon av problematferd

Tiltak i skolen tar ofte utgangspunkt i egenskapsforklaringer; det vil si at årsaken til problemene tillegges eleven eller foreldrene. Slike tiltak har vanligvis liten varig effekt. Gjennom teori og praktiske eksempler viser forfatteren hvordan en mer sosialøkologisk tilnærming kan sette skolen i stand til å møte disse barna på en mer hensiktsmessig måte, som gir relativt raske og varige positive endringer i atferden: I stedet for å lete etter årsaker som en ikke kan gjøre noe med, rettes oppmerksomheten på de forhold som opprettholder problemene forhold som kan endres, og som bidrar til at problemene reduseres eller opphører helt. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Tiltak i skolen tar ofte utgangspunkt i egenskapsforklaringer; det vil si at årsaken til problemene tillegges eleven eller foreldrene. Slike tiltak har vanligvis liten varig effekt. Gjennom teori og praktiske eksempler viser forfatteren hvordan en mer sosialøkologisk tilnærming kan sette skolen i stand til å møte disse barna på en mer hensiktsmessig måte, som gir relativt raske og varige positive endringer i atferden: I stedet for å lete etter årsaker som en ikke kan gjøre noe med, rettes oppmerksomheten på de forhold som opprettholder problemene forhold som kan endres, og som bidrar til at problemene reduseres eller opphører helt. Boken er skrevet for lærerstudenter og studenter ved spesialpedagogikk eller barnevern. Terje Overland er førsteamanuensis og godkjent psykolog, med bred erfaring som lærer i grunnskolen og som foreleser ved ulike høgskoler.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 323
ISBN: 9788245003437
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del 1 Sosialøkologisk forståelse som grunnlag for forebygging og reduksjon av problematferd i skolen
Kapittel 1 Problematferd i skolen
Hva menes med problematferd?

Klassifisering av problematferd

Risikofaktorer og beskyttende faktorer

Atferdens alvorlighetsgrad

Ulike teoretiske perspektiver på problematferd


Kapittel 2 Tenkemåte utgjør en forskjell
Tenkemåter om problematferd

Konsekvensen av uhensiktsmessige tenkemåter

Oppsummering


Kapittel 3 En analytisk arbeidsmodell
Systemteoretisk tilnærming og krav

En analytisk arbeidsmodell til skolebruk


Vil den analytiske arbeidsmodellen virke i praksis?
Eksempel på anvendelse av den analytiske modellen i skolen


Kapittel 4 Implementering av den analytiske arbeidsmodellen i skolen
Planlagt endringsarbeid i skolen

Initieringsfasen

Implementeringsfasen

InstitusjonaliseringDel 2 Endring av forhold som opprettholder problematferd i skolen
Kapittel 5 Samarbeid mellom skole og hjem
Hva menes med samarbeid?

Hva viser forskningen om samarbeidet?

Problematferd og samarbeid med hjemmet

Modell for samarbeid mellom skole og hjem om endring av problematferd


Kapittel 6 Regler og konsekvenser
Skole- og klasseregler

Hvordan læres normer?

Valg av normer som skal læres

Positive og negative konsekvenser

Håndheving av regler og konsekvenser

Avsluttende kommentarer


Kapittel 7 Relasjonen mellom lærer og elever
Relasjonelle forhold og skoleoppfatning

Kjennetegn på gode relasjoner

Lærerorientering og problematferd

Lærerstil og problematferd

Å utvikle en autoritativ lærerstil

Kloke grep for å redusere alvorlig aggresjon


Kapittel 8 Elevrelasjoner
Negative mestringsstrategier

Mangelfull sosial kompetanse

Manglende gruppetilhørighet

Motstand fra elevkollektivet

Spesielle elevroller

Konflikt mellom elever


Kapittel 9 Læreren som leder
Hva menes med klasseledelse?

Klasseledelse og sosial innflytelse

Klasseledelse og personlige forutsetninger

Å fremstå som en autoritet

Lederatferd ut fra situasjonsvurderinger

Klasseledelse og konflikthåndtering

Klasseledelse og samarbeid med andre


Kapittel 10 Problematferd og tilpasset opplæring
Prinsippet om inkludering

Tilpasset og likeverdig opplæring

Spesialundervisning

Effekt av spesialundervisning for elever som viser problematferd

Problematferd og pedagogiske utfordringer

Avsluttende kommentarerDel 3 Tverretatlig samarbeid om alvorlig problematferd i skolen
Kapittel 11 Barneverntjeneste og skole i samarbeid
Premisser for samarbeid og organisering

Utviklingslinjer


Kapittel 12 MST og alvorlig problematferd
Teoretisk plattform for MST

Organisering, rammeverk og opplæring

Den analytiske prosess og styrende prinsipper

Kvalitetssikring av arbeidet

MST i praksis


Litteratur

Stikkordregister