Meny
 

Vitenskap, kunnskap og praksis

innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag

Vitenskap, kunnskap og praksis gir en innføring i vitenskapsfilosofiske teorier om kunnskap og vitenskap, og viser hvordan disse har påvirket utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene. Les mer
Vår pris
529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 529,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Vitenskap, kunnskap og praksis gir en innføring i vitenskapsfilosofiske teorier om kunnskap og vitenskap, og viser hvordan disse har påvirket utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene. Noen av spørsmålene den forsøker å gi et svar på er: Hva er teorigrunnlaget for helse- og sosialfagenes praksisutøvelse? Hva mener vi med en .forskningsbasert praksis.? Hva kjennetegner forskning og vitenskap . og hva er forholdet mellom vitenskapelig kunnskap og andre kunnskapsformer som er virksomme i praksis? Målet er å gi et bidrag til at helse- og sosialfagstudenter kan utvikle et selvstendig og reflektert forhold til vitenskapelig kunnskap, til teoriutvikling i eget fag, og til kunnskapsgrunnlaget for praktisk yrkesutøvelse. Magdalene Thomassen er cand.philol. i filosofi og førstelektor ved Diakonhjemmet Høyskole i Oslo. Hun er også utdannet psykolog.

Fakta

Innholdsfortegnelse
INNLEDNING


DEL 1 KUNNSKAP OG PRAKSIS
KAPITTEL 1 KUNNSKAP I PRAKSIS
Praksis

Handlinger formet av et mål

Verdibasert praksis

Overveielser og praktisk skjønn

Ulike kunnskapsformer

Fra nybegynner til ekspert

Taus kunnskap

Handlingserfaring eller vitenskap?

Teori og praksis

Hva er teori?

Teori i praksis

Reflekterte praktikereDEL 2 VITENSKAPELIG KUNNSKAP
KAPITTEL 2 SYSTEMATISK OG METODISK
Teoridannelse

Deduksjon

Induksjon

Konsistens og sammenheng

Forklaringer

Årsaksforklaringer

Formålsforklaringer

Hvorfor, hva og hvordan

Vitenskapelig metode

Hypotetisk-deduktiv metode

Sannsynliggjøre og falsifisere

Mønstre for å begrunne teori


KAPITTEL 3 BEGRUNNET KUNNSKAP
Data og erfaring

Empirisme

Reduksjonisme

Sanseerfaring og annen erfaring

Data og forventning

Forventningshorisont

Rasjonalisme

Fenomen og livsverden

Forståelse

Fordom og forståelseshorisont

Dialogisk erfaring

Mening, metode og begrunnelse


KAPITTEL 4 SOSIALT ORGANISERT VIRKSOMHET
Objektivitet og verdier

Intersubjektivitet

Verdifrihet

Verdier, normer og vitenskap

Vitenskap som sosial praksis

Paradigmer og vitenskapens utvikling

Forståelse, anvendelse og fronesis

Kommunikasjonsfellesskap

Fornuftens mangfold

Språk og makt

Små fortellinger og andre tekster

Fornuft, språk og sannhetDEL 3 VITENSKAP OG PRAKSIS
KAPITTEL 5 FORKLARE: NATURVITENSKAPENE SOM IDEAL
Positivisme

Verifiserbarhet og mening

Enhetsvitenskap

Kritikk og videreføring

"Science" som teori og metode for praksis

Empiristiske modeller i helse- og sosialfag

Vitenskapelig metode som modell for praksis

Evidensbasert praksis

Vitenskap og praksisens egenart

Praksis i sentrum for forskning

Positivismestriden

Relasjoner


KAPITTEL 6 FORSTÅ: DEN MENNESKELIGE VERDEN
Hermeneutikk

Forståelse som metode

Hermeneutikk som værensfilosofi

Samspillet mellom å forstå og å forklare

Praksisnær vitenskap

Fenomenologisk utforskning av praksis

Hermeneutisk dialog med data

Kritikk og samfunnsendring

Fronesis og moralsk praksis

Praktisk-moralsk kompetanse

Utgangspunktet for moralsk praksis

Flerfoldige kunnskapsmodeller for god praksis


KAPITTEL 7 FORTELLE: SAMFUNNSKONSTRUKSJONER
Konstruksjon og dekonstruksjon

Linjer og brudd

Sosial konstruktivisme

Dekonstruksjon

Fortellinger i praksis

Diskurs og makt i møte med klienter

Å dekonstruere profesjonell kunnskap

Å konstruere profesjonelle narrativer

Andre(s) stemmer

Eksperter på eget liv

Praksis som tekst

En ydmyk kunnskapTIL AVSLUTNING
LITTERATUR

STIKKORD